Can Local Tax Policy Be Efficient? Polish Communes' Agricultural Tax Policy

  • Paweł Felis Warsaw School of Economics, Finance Institute
  • Joanna Szlęzak-Matusewicz Warsaw School of Economics, Finance Institute
  • Henryk Rosłaniec University of Finance and Management, Department of Quantitative Methods
Keywords: commune, local tax policy, tax authority, local taxes, agricultural tax

Abstract

In this article we present the research of local agricultural tax policy in Poland. It is a specific kind of tax as its volume depends on an artificial measure, i.e. the price of rye. The article aims to find out if with this construction of tax the local tax policy may be efficient. Our research proves that the lower the share of agricultural tax in property taxes, the more efficient is the tax policy. The reduction in the agricultural tax correlates positively with the growth in agricultural tax in the current year, and also to a lesser extent in the next year. Higher rye prices result in an increased reduction in agricultural tax rates as well as in tax revenues, and the tendency is reversed in the following year.

References

Allers, M. & Elhorst, J.P. (2005) Tax Mimicking and Yardstick Competition Among Local Governments in the Netherlands, International Tax and Public Finance, 12(4), pp.493-513.

Barios, S. & Huizinga, H & Laeven, L. & Nicodeme, G. (2008) International Taxation and Multinational Firm Location Decisions, CESifo Working Paper, No. 2503 (Munich: CESifo).

Blöchliger, H. (2013) Fiscal Federalizm 2014: Making decentralization work (Paris: OECD).

Blöchliger, H. & Pinero Campos, J. (2011) Tax Competition Between Sub-Central Government, OECD Working Papers on Fiscal Federalism, No. 13 (Paris: OECD Publishing).

Brett, C. & Pinkse, J. (2003) Determinants of Municipal Tax Rates in British Columbia, Canadian Journal of Economics, 33(3), pp. 695-714.

Buettner, T. (2003) Tax Base Effects and Fiscal Externalities of Local Capital Taxation: Evidence from a Panel of German Jurisdiction, Journal of Urban Economics, 54(1), pp. 110-128.

Downs, A. (1957) An Economic Theory of Democracy (New York: Harpern&Row).

Dziemianowicz, R. (2007) Efektywność systemu opodatkowania rolnictwa (Białystok: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku).

Etel, L. (1998) Reforma opodatkowania nieruchomości w Polsce (Białystok: Temida 2).

Etel, L. (2001) Opodatkowanie nieruchomości. Problemy praktyczne (Białystok: Temida 2).

Felis, P. (2012) Elementy teorii i praktyki podatków majątkowych. Poszukiwanie ładu w opodatkowaniu nieruchomości w Polsce z perspektywy przedsiębiorców oraz jednostek samorządu terytorialnego (Warsaw: SGH).

Felis, P. (2014) The impact of local governments on their own revenue source efficiency. Review of communes in Poland, Business and Economic Horizons, 10 (3-4), pp.191-201.

Felis, P. (2015) Agricultural tax fiscal efficiency in Poland, Management Theory and Studies for Rural Business and Infrastructure Development, 37(1), pp.38–47.

Hanusz, A. (1996) Polityka podatkowa w zakresie różnicowania obciążeń dochodów rolniczych w Polsce. Na przykładzie podatków gruntowego i rolnego (Lubin: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej).

Hauptmeier, S., Mittermaier, F. & Rincke, J. (2008) Fiscal Competition over Taxes and Public Inputs: Theory and Evidence, CEDifo Working Paper, no. 2499 (Munich: CESifo).

Mouritzen, P. E. (1989) The Local Political Business Cycle, Scandinavian Political Studies, 12(1), pp.37-54.

Kleven, H. , Landais, C. &. Saez, E. & Schultz, E. (2014) Migration and Wage Effects on Taxing Top Earners: Evidence from the Foreigners’ Tax Scheme in Denmark, The Quarterly Journal of Economics, 129(1), pp. 333–378.

Klimska, U. (2003) Polityka podatkowa gmin województwa Lubelskiego w latach 1992-2001, Studia Regionalne i Lokalne, 1(11), pp.149-170.

Kogut- Jaworska, M. (2017) Narzędzia polityki podatkowej gmin i ich konsekwencje budżetowe, Problemy Zarządzania, 15(2), pp. 214-229.

Łukowska, J. & Swianiewicz, P. (2015) Polityka podatkowa władz lokalnych w Polsce (Warsaw: Municipium).

Łukomska, J. & Swianiewicz, P. (2016) Local Tax Competition in Poland?, Miscellanea Geographica – Regional Studies on development, 20(3), pp.37-43.

Mądra M. (2009) Obciążenia podatkiem rolnym indywidualnych gospodarstw rolnych, Zeszyty Naukowe SGGW, Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, 76(1), pp. 175-186.

Pawłowska-Tyszko, J. & Chlebicka, A. (eds.). (2015) Ekonomiczne mechanizmy wspierania i ochrony rolnictwa rodzinnego w Polsce i innych państwach Unii Europejskiej (Warsaw: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Fundacja Programów Pomocy dla Rolnictwa FAPA).

Pawłowska-Tyszko, J. (2013) Systemy podatkowe w krajach Unii Europejskiej (Warsaw Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej – Państwowy Instytut Badawczy).

Podstawka, M. (1994) Ocena ekonomicznych zasad wymiaru podatku rolnego w Polsce, Wieś i Rolnictwo, 83(2) pp. 42-51.

Podstawka, M. (2000) System podatkowy w rolnictwie (Warsaw; Wydawnictwo SGGW).

Podstawka, M. & Rudowicz, E. (2010) Wykorzystanie wybranych podatków lokalnych w kreowaniu polityki fiskalnej gmin, Zeszyty naukowe SGGW Polityki Europejskie, Finanse i Marketing, 4(53), pp.79-87.

Sharpe, L. J. & Newton K. (1984) Does Politics Matter? The determinants of Public Policy (New York: Oxford University Press).

Swianiewicz, P. (2014) An Empirical Typology of Local Government Systems in Eastern Europe, Local Government Studies, 40(2), pp. 292-311.

Published
2018-10-23
Section
Article