The Central Government Fund for Local Investments as an Instrument of Clientelist Politics Towards the Local Government in Poland – The Position of the German Minority in the Opolskie Province

Keywords: central government fund, clientelism, local government, German minority, Poland

Abstract

The objective of the paper is to analyse the distribution of funds from the Central Government Fund for Local Investments (CGFLI) granted in the years 2020-2021 to the communes and districts of the Opolskie province in which the German minority (GM) rules in local governments. A hypothesis has been formulated that communes and districts governed by the GM are not treated as neutral communes in the same sense as non-partisan communes governed by local government officials who do not represent national political parties, and such communes and districts may thus face discrimination in the distribution of funds, similar to what has been established in the case of the opposition "Senate Bloc". The hypothesis has proven to be accurate. Compared to non-partisan local governments, GM local governments are less likely to be supported and receive less in relative terms under the two CGFLI competition tranches. GM local governments are also in a worse position than Senate bloc local governments.

References

Adamowicz, A. (2015) Państwo patronalne. Relacje władzy i podległości w małej wspólnocie lokalnej (Warszawa: Instytut Studiów Politycznych PAN).
Bartnicki, S. (2019) Głosowanie klientelizmem pisane, czyli jak zwiększać szanse reelekcji w wyborach wójtów i burmistrzów, Studia Socjologiczne, 1(232), pp. 65-93, https://doi.org/10.24425/122490.
Bergvall, D., Charbit, C., Kraan, D-J. & Merk, O. (2006) Intergovernmental transfers and decentralized public spendings, Working Paper No. 3 (Paris: OECD Network on Fiscal Relations Across Levels of Government), available at: https://www.oecd.org/tax/federalism/37388377.pdf (July 3, 2022).
Berlińska, D. (1999) Mniejszość niemiecka na Śląsku Opolskim w poszukiwaniu tożsamości (Opole: Stowarzyszenie Instytut Śląski i PIN-Instytut Śląski w Opolu).
Berry, C.R., Burden, B.C. & Howell, W.G. (2010) The President and the Distribution of Federal Spending, American Political Science Review, 104(4), pp.783-799, https://doi.org/10.1017/S0003055410000377.
Bussines Insider (2021) Jarosław Gowin zarzuca PIS-owi korupcję polityczną. “Posłowie otrzymali atrakcyjne propozycje” (August 11, 2021), available at: https://businessinsider.com.pl/wiadomosci/jaroslaw-gowin-zarzuca-pis-owi-korupcje-polityczna/vxwmm3k (July 3, 2022).
Brender, A. & Drazen, A. (2005) Political budget cycles in new versus established democracies, Journal of Monetary Economics, 52(7), pp. 1271-1295, https://doi.org/10.1016/j.jmoneco.2005.04.004.
Campbell, A. & Coulson, A. (2006) Into the mainstream: Local democracy in Central and Eastern Europe, Local Government Studies, 32(5), pp. 543-561, https://doi.org/10.1080/03003930600896129.
Case, A. (2001) Election Goals and Income Redistribution: Recent Evidence from Albania, European Economic Review, 45(3), pp. 405-423, https://doi.org/10.1016/S0014-2921(00)00078-7.
Chałupnik, M. (2020) Trwa spór w sprawie dotacji z rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Wojewoda opolski mówi o zrównoważonym rozwoju, prezydent Opola o braku transparentności w konkursie (Radio Opole), available at: https://radio.opole.pl/100,356883,trwa-spor-w-sprawie-dotacji-z-rzadowego-funduszu (June 6, 2022).
Czepil, B. (2020) Quality of Governance at the Communal Level in Poland: An Exploratory Study of the Worst Performer Case from the Opolskie Province, Halduskultuur: The Estonian Journal of Administrative Culture and Digital Governance, 21(1), pp. 22-55, https://doi.org/10.32994/hk.v21i1.224.
Dziennik.pl (2012) Ziobryści chcą uderzyć w Niemców. Platforma: To idiotyczne!, (August 27, 2012), available at: https://wiadomosci.dziennik.pl/polityka/artykuly/402190,solidarna-polska-chce-zmienic-ustawe-o-mniejszosciach-narodowych.html (August 30, 2022).
Fukuyama, F. (2014) Political order and political decay (New York: Farrar, Straus and Giroux).
Geisler, R. (2009) Górnośląski regionalizm jako praktyka dyskursywna, Studia Socjologiczne, 4(195), pp. 63-84.
Gendźwiłł, A. & Żółtak, T. (2014) Why do non-partisans challenge parties in local politics? The (extreme) case of Poland, Europe-Asia Studies, 66(7), pp. 1122–1145, https://doi.org/10.1080/09668136.2014.927644.
Gieorgica, P. J. (1991) Polska lokalna we władzy PZPR (Warszawa:Uniwersytet Warszawski, Europejski Instytut Rozwoju Lokalnego i Regionalnego), available at: https://www.euroreg.uw.edu.pl/pl/publikacje,polska-lokalna-we-wladzy-pzpr (July 4, 2022).
Grossman, P. J. (1994) A Political Theory of Intergovernmental Grants, Public Choice, 78(3/4), pp. 295–303, http://www.jstor.org/stable/30027171.
Guziejewska, B. (2007) Subwencje i dotacje dla samorządu terytorialnego w polityce finansowej państwa, Gospodarka Narodowa, (4), pp. 71-89.
Ilovenysa.pl (2018) Kordian Kolbiarz: Koalicja z PIS'em jest koalicją z rozsądku (December 13, 2018), available at: https://ilovenysa.pl/polityka/kordian-kolbiarz-koalicja-z-pisem-jest-koalicja-z-rozsadku/ (July 3, 2022).
Jończy, R. & Łukaniszyn-Domaszewska, K. (2014) Wpływ ludności pochodzenia niemieckiego oraz organizacji mniejszości niemieckiej na regionalny rozwój społeczno – gospodarczy (Gliwice-Opole: Dom Współpracy Polsko-Niemieckiej).
Kauder, B., Potrafke, N. & Reischmann, M. (2016) Do politicians reward core supporters? Evidence from a discretionary grant program, European Journal of Political Economy, 45, pp. 39-56, https://doi.org/10.1016/j.ejpoleco.2016.09.003.
Khan, H. M. (2002) Patron-client networks and the economic effects of corruption in Asia, In: Johnston, M. & Heidenheimer J. A. (eds.) Political corruption. Concepts and contexts (New Brunswick, New Jersey: Transaction Publishers), pp. 467-488.
Kijowski, D., Kulesza, M., Misiąg, W., Prutis, S., Stec, M., Szlachta, J. & Zaleski, J. (2004) Diagnoza stanu terytorialnej administracji publicznej w Polsce, Samorząd Terytorialny, (1-2), pp. 56-60.
Kristinsson, G. (2001) Clientelism in a cold climate: The case of Iceland, In: Piattoni, S. (ed.) Clientelism, Interests, and Democratic Representation: The European Experience in Historical and Comparative Perspective (Cambridge University Press), pp. 172-192.
Krzemiński, J. (2021) Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych – raport (Tuwartomieszkać.pl), available at: https://tuwartomieszkac.pl/artykuly/rzadowy-funduszy-inwestycji-lokalnych-raport/ (July 12, 2021).
Kurczewski, J. (2007) Self-Identification Structure in Opole Silesia and the Kashubia: A Comparative Analysis, Polish Sociological Review, 1(157), pp. 87–104.
Lane, R.P. (2003) The cyclical behaviour of fiscal policy: evidence from the OECD, Journal of Public Economics, 87(12), pp. 2661-2675, https://doi.org/10.1016/S0047-2727(02)00075-0.
Larcinese V., Rizzo L. & Testa C. (2006) Allocating the U.S. Federal Budget to the States: The Impact of the President, The Journal of Politics, 68(2) pp. 447–456, https://doi.org/10.1111/j.1468-2508.2006.00419.x.
Levitas, A. (2017) Local Government Reform as State Building: What the Polish Case Says About “Decentralization”, Studies in Comparative International Development, 52(1), pp. 23–44, https://doi.org/10.1007/s12116-015-9203-5.
Levitsky, S. & Way, L. (2002) Elections without democracy: the rise of competitive authoritarianism, Journal of Democracy, 13(2), pp. 51-65, http://dx.doi.org/10.1353/jod.2002.0026.
Łada, A. (2021) Czy retoryka antyniemiecka PIS jest skuteczna? Tak, zobacz na kogo najbardziej działa, (July 13, 2021) (OKO.Press), available at: https://oko.press/czy-retoryka-antyniemiecka-pis-jest-skuteczna-tak-zobacz-na-kogo-najbardziej-dziala/ (July 3, 2022).
Łukowski, W. (2017) O mechanizmach sprawowania władzy na szczeblu lokalnym i (nie)obecności partycypacji, Studia z Polityki Publicznej, 3(15), pp. 65-79, https://doi.org/10.33119/KSzPP.2017.3.4.
Manzetti, L. & Wilson, J. C. (2007) Why Do Corrupt Governments Maintain Public Support?, Comparative Political Studies, 40(8), pp. 949-970, doi:10.1177/0010414005285759.
Matlak, J. (2020) Violeta Porowska o rządowej pomocy dla samorządów, czyli Rządowym Funduszu Inwestycji Lokalnych, (December 10, 2020) (Radio Opole), available at: https://radio.opole.pl/124,7637,violetta-porowska-o-rzadowej-pomocy-dla-samorzad (June 4, 2022).
Mazurkiewicz, M. (2015) Wielokulturowy Śląsk Opolski – perspektywa politologiczna, Pogranicze. Polish Borderlands Studies, 3(1), pp. 83–101.
Mazurkiewicz, M. (2017) Partycypacja mniejszości niemieckiej w polskim życiu publicznym po 1989 r. – przypadek Śląska Opolskiego, Rocznik Ziem Zachodnich, 1, pp. 143–164, https://doi.org/10.26774/rzz.167.
Mikulska, A. (2022) Czarnek uderza w mniejszość niemiecką. „To segregacja społeczna”, (February 11, 2022) (OKO.Press), available at: https://oko.press/czarnek-uderza-w-mniejszosc-niemiecka-to-segregacja-spoleczna/ (July 3, 2022).
Ministry of Finance (2019) Krajowa Ocena Ryzyka Prania Pieniędzy i Finansowania Terroryzmu (Warszawa), available at: https://www.gov.pl/web/finanse/krajowa-ocena-ryzyka-prania-pieniedzy-oraz-finansowania-terroryzmu (July 3, 2022).
Mungiu-Pippidi, A. (2011) Becoming Denmark: Understanding good governance historical achievers (European Research Centre for Anticorruption and State-Building), available at: https://www.againstcorruption.eu/wp-content/uploads/2012/02/Becoming-Denmark-Historical-Lessons-Learned.pdf (July 3, 2022),
Muraközy, B. & Telegdy, Á. (2016) Political incentives and state subsidy allocation: Evidence from Hungarian municipalities, European Economic Review, 89(C), pp. 324–344, https://doi.org/10.1016/j.euroecorev.2016.07.003.
Muś, A. & Mazalik, K. (2019) „Ukryta opcja niemiecka” - mniejszość niemiecka i śląska grupa etniczna w przestrzeni publicznej. Studium przypadku, Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska Lublin Polonia, Sectio K, XXVI, pp. 159-177, http://dx.doi.org/10.17951/k.2019.26.1.159-177.
Muś, A. (2021) Regional politics and ethnic identity: how Silesian identity has become politicized, Nationalities Papers, 49(5), pp. 926-948, https://doi.org/10.1017/nps.2020.48.
Oates, E.W. (1999) An essay on fiscal federalism, Journal of Economic Literature, 37(3), pp. 1120-1149, https://doi.org/10.1257/jel.37.3.1120.
Ogiolda, K. (2021) Janusz Kowalski chciał usunięcia niemieckich nazw na stacjach w Chrząstowicach i Dębskiej Kuźni. Ministerstwo: Postulat niezasadny, (June 11, 2021) (Nowa Trybuna Opolska), available at: https://nto.pl/janusz-kowalski-chcial-usuniecia-niemieckich-nazw-na-stacjach-w-chrzastowicach-i-debskiej-kuzni-ministerstwo-postulat-niezasadny/ar/c1-15656854 (July 3, 2022).
Onet.pl (2018) Andrzej Kruczkiewicz z PIS nowym starostą powiatu nyskiego (November 20, 2018), available at: https://wiadomosci.onet.pl/opole/andrzej-kruczkiewicz-z-pis-nowym-starosta-powiatu-nyskiego/t94d9lz (July 3, 2022).
Onet.pl (2019) Rzecznik Ministerstwa Finansów odpowiada na zarzuty mniejszości niemieckiej (July 30, 2019), available at: https://wiadomosci.onet.pl/kraj/mniejszosc-niemiecka-oburzona-ministerstwo-finansow-odpowiada/bkx67mz (July 3, 2022).
Opioła, W. (2019) Wpływ zróżnicowania narodowościowego na poziom kapitału społecznego lokalnej wspólnoty. Badanie porównawcze w wybranych gminach województwa opolskiego, Studia Regionalne i Lokalne, 75(1), pp. 52–68, http://dx.doi.org/10.7366/1509499517503 .
Papakostas, A. (1999) Why is there no clientelism in Scandinavia? A comparison of the Swedish and Greek sequences of development (Stockholm: Stockholm University, Stockholm Center for Organizational Research).
Perie, A. (2003) Democracy and corruption in the XIX century United States: parties ‘spoils’ and political participation, In: Tiihonen, S. (ed.) The History of corruption in the central government (Amsterdam: IOS Press), pp. 197-2012.
Porawski, A. (2021) RFIL - korupcja polityczna. Studium przypadku klinicznego (Związek Miast Polskich), available at: https://www.miasta.pl/aktualnosci/rfil-korupcja-polityczna-studium-przypadku-klinicznego (July 3, 2022).
Prawo i Sprawiedliwość (2011) Raport o stanie Rzeczpospolitej (Warszawa), available at: http://www.rodaknet.com/raport_o_stanie_rzeczypospolitej.pdf (July 3, 2022).
Roniger, L. (2004) Political clientelism, democracy and market economy, Comparative Politics, 36(3), pp. 353-357, https://doi.org/10.2307/4150135.
Rutkowski, P. (2008) Klientelizm w perspektywie wyborów samorządowych – studium miasta średniej wielkości. Hipoteza klientelistyczna jako próba wyjaśnienia ‘fenomenu reelekcji, In: Raciborski, J. (ed.) Studia nad wyborami. Polska 2005–2006 (Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar), pp. 48-69.
Shefter, M. (1997) Party and patronage: Germany, England and Italy, Politics & Society, 7(4), pp. 403-451, https://doi.org/10.1177/003232927700700402.
Siemienska R. & Tarkowski, J. (1980) Polish local leaders and fulfilling community needs: politicians or administrators?, International Political Science Review, 1(2), pp. 245-264, https://www.jstor.org/stable/1600995.
Solé-Ollé, A. & Sorribas-Navarro, P. (2008) The effects of partisan alignment on the allocation of intergovernmental transfers. Differences-in-differences estimates for Spain, Journal of Public Economics, 92(12), pp. 2302–2319, https://doi.org/10.1016/j.jpubeco.2007.06.014
Statistical Office in Opole (2019) Województwo Opolskie. Podregiony, powiaty i gminy, available at: https://opole.stat.gov.pl/publikacje-i-foldery/roczniki-statystyczne/wojewodztwo-opolskie-2019-podregiony-powiaty-gminy,5,15.html (July 4, 2022).
Strauchman, K. (2020) Polityczne zamieszanie w powiecie nyskim. Nadchodzi kolejne przesilenie?, (March 28, 2020) (Nowa Trybuna Opolska), available at: https://nto.pl/polityczne-zamieszanie-w-powiecie-nyskim-nadchodzi-kolejne-przesilenie/ar/ c1-14883763 (July 3, 2022).
Swianiewicz, P. (2003) Transfery z budżetu państwa dla samorządów lokalnych, Studia Regionalne i Lokalne, 1(11), pp. 97-125.
Swianiewicz, P. (2014) An empirical typology of local government systems in Eastern Europe, Local Government Studies, 40(2), pp. 292–311, https://doi.org/10.1080/03003930.2013.807807.
Swianiewicz P. (2015) Absorpcja funduszy strukturalnych przez samorządy – doświadczenia lat 2007-2013, Finanse Komunalne, 22(1-2), pp. 7-21.
Swianiewicz, P. (2020) Wpływ polityki partyjnej na rozdział dotacji celowych na przykładzie Funduszu Dróg Samorządowych, No. 1 (Wspólnota), available at: https://wspolnota.org.pl/fileadmin/Raport_FDS.pdf (July 4, 2022).
Swianiewicz, P. & Łukomska, J. (2020a) Ewolucja sytuacji finansowej samorządów terytorialnych w Polsce po 2014 roku (Warszawa: Fundacja Batorego), available at https://www.batory.org.pl/wp-content/uploads/2020/05/Ewolucja-sytuacji-finansowej-samorzadow_final.pdf (July 4, 2022).
Swianiewicz, P. & Łukomska, J. (2020b) Finanse samorządu terytorialnego w dobie pandemii (Warszawa: Fundacja Batorego), available at: https://www.batory.org.pl/wp-content/uploads/2020/11/Finanse-samorzadu-w-dobie-pandemii.pdf (July 4, 2022).
Swianiewicz, P. & Łukomska J. (2021) Najbogatsze samorządy w 2020 roku. Rangking dochodów jst (Wspólnota), available at: https://wspolnota.org.pl/news-rankingi/najbogatsze-samorzady-w-2020-roku (June 4, 2022).
Swianiewicz, P. & Flis, J. (2021a) Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych – reguły podziału (Warszawa: Fundacja Batorego), available at: https://www.batory.org.pl/wp-content/uploads/2021/01/Rzadowy-Fundusz-Inwestycji-Lokalnych-regu%C5%82y-podzia%C5%82u.pdf (August 30, 2022).
Swianiewicz, P. & Flis, J. (2021b) Central Government Fund for Local Investments – patterns taking hold (Warszawa: Fundacja Batorego), available at: https://www.batory.org.pl/wp-content/uploads/2021/05/The-Government-Fund-for-Local-Investment-III_patters-taking-hold.pdf (August 30, 2022).
Sześciło, D., Gąsiorowska, A., Łapszyński, R. & Zakroczymski S. (2021) Central Government Fund for Local Investments: a needs-based or a politics-based scheme? (Warszawa: Fundacja im. Stefana Batorego), available at: https://www.batory.org.pl/wp-content/uploads/2021/01/Raport_RFIL_ka%C5%BCdemy-wed%C5%82ug-potrzeb-czy-wed%C5%82ug-barw-politycznych.pdf (July 4, 2022).
Sześciło, D. (2018) Recydywa centralizmu? Zmiany w polityce państwa wobec samorządu po 2015 roku (Warszawa: Fundacja im. Stefana Batorego), available at: https://www.batory.org.pl/upload/files/Programy%20operacyjne/ Masz%20Glos/D_Szescilo%20Recydywa%20centralizmu.pdf (July 3, 2022).
Szmeja, M. (2007) Silesian identity: social and political problems, Journal of Borderland Studies, 22(1), pp. 99-115, https://doi.org/10.1080/08865655.2007.9695671.
Tarkowski, J. (1983) Patronage in a centralized, socialist syystem: the case of Poland, International Political Science Review, 4(4), pp. 495-518, https://www.jstor.org/stable/1601089.
Tarkowski, J. (1994) Patroni i klienci w gospodarce planowej, In: Tarkowska, E. (ed.) Socjologia świata polityki. Tom II. Patroni i klienci (Warszawa: Instytut Studiów Politycznych PAN), pp. 127-138.
Veiga, L.G. & Veiga, F.J. (2013) Intergovernmental fiscal transfers as pork barrel, Public Choice, 155(3/4), pp. 335–353, https://doi.org/10.1007/s11127-011-9863-2.
Walczak, W. (2013) Zawłaszczanie stanowisk w administracji samorządowej - element umacniania systemu władzy, Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica, (288), pp. 67-78.
Weingrod, A. (1968) Patrons, Patronage and Political Parties, Comparative Studies in Society and History, 10(4), pp. 377-400, https://doi.org/10.1017/S0010417500005004.
Worthington, A. C. & Dollery, B. E. (1998) The political determination of intergovernmental grants in Australia, Public Choice, 94(3/4), pp. 299–315. http://www.jstor.org/stable/30024346.
Yoder, J. A. (2003) Decentralisation and regionalisation after communism: administrative and territorial reform in Poland and the Czech Republic, Europe-Asia Studies, 55(2), pp. 263–286, https://doi.org/10.1080/0966813032000055877.
Published
2022-11-02
Section
Article