The Local Government’s Position in the Polish Cybersecurity System

  • Mirosław Karpiuk University of Warmia and Mazury in Olsztyn, Faculty of Law and Administration
Keywords: local government, cybersecurity, information systems, telecommunication systems, confidential information

Abstract

This article discusses the local government’s position in the national cybersecurity system. It refers to the status of the local government administration in cyberspace, including the duties and responsibilities ensuring cybersecurity. In Poland, the local government is considered the basic form of decentralisation of public power, as a result of which the legislator has entrusted it with a significant portion of public duties. The list of such duties also encompasses telecommunication responsibilities carried out in cyberspace. In general practice, cyberspace is also used to carry out other responsibilities. The local government has the most extensive knowledge on the matters concerning a given (local or regional) community, referring also to cybersecurity; however, the legislator has not awarded this entity with any special status. It is merely one of the many entities forming the national cybersecurity system. Inter alia, the local government is obliged to carry out a range of activities aimed at incident detection, incident cause analysis, and corrective actions. It is also expected to ensure the appropriate incident management which includes, inter alia, incident handling and eliminating incident causes.

References

Brezovnik, B., Oplotnik, Ž. & Vojinović, B. (2015) (De)Centralization of Public Procurement at the Local Level in the EU, Transylvanian Review of Administrative Sciences, 11(46), pp. 37-52.

Chałubińska-Jentkiewicz, K. (2019) Cyberbezpieczeństwo – zagadnienia definicyjne, Cybersecurity and Law, 2, pp. 7-23.

Chałubińska-Jentkiewicz, K., Karpiuk, M. & Kostrubiec, J. (2021) The Legal Status of Public Entities in the Field of Cybersecurity in Poland (Maribor: Institute for Local Self-Government), https://doi.org/10.4335/2021.5.

Czuryk, M. (2015) Informacja w administracji publicznej. Zarys problematyki (Warsaw: Elpil).

Czuryk, M. (2017) Właściwość Rady Ministrów oraz Prezesa Rady Ministrów w zakresie obronności, bezpieczeństwa i porządku publicznego (Olsztyn: UWM).

Czuryk, M. (2018) Bezpieczeństwo jako dobro wspólne, Zeszyty Naukowe KUL, 3, pp. 15-24.

Czuryk, M. (2019) Supporting the development of telecommunications services and networks through local and regional government bodies, and cybersecurity, Cybersecurity and Law, 2, pp. 39-50.

Czuryk, M. & Kostrubiec, J. (2019) The legal status of local self-government in the field of public security, Studia nad Autorytaryzmem i Totalitaryzmem, 41(1), pp. 33–47, https://doi.org/10.19195/2300-7249.41.1.3.

Hoffman, I. (2018) Some Thoughts on the Administration of the Regional Development in the Member States of the EU - In the Light of the Role of the Municipal Bodies, Central European Public Administration Review, Vol. 16(1), pp. 7-29, https://doi.org/10.17573/cepar.v16i1.355.

Hoffman, I. & Cseh, K. B. (2020) E-administration, cybersecurity and municipalities - the challenges of cybersecurity issues for the municipalities in Hungary, Cybersecurity and Law, 2(4), pp. 199-211.

Hoffman, I. & Balázs, I. (2021) Administrative Law in the Time of Corona(virus): Resiliency of the Hungarian Administrative Law?, Studia Iuridica Lublinensia, 30(1), pp. 103-119, https://doi.org/10.17951/sil.2021.30.1.103-119.

Karpiuk, M. (2008) Samorząd terytorialny a państwo. Prawne instrumenty nadzoru nad samorządem gminnym (Lublin: KUL).

Karpiuk M. (2014) Miejsce samorządu terytorialnego w przestrzeni bezpieczeństwa narodowego (Warsaw: AON).

Karpiuk, M. (2017a) Konstytucyjna właściwość Sejmu w zakresie bezpieczeństwa państwa, Studia Iuridica Lublinensia, 26(4), pp. 9-24, https://doi.org/10.17951/sil.2017.26.4.9.

Karpiuk, M. (2017b) Ograniczenie wolności uzewnętrzniania wyznania ze względu na bezpieczeństwo państwa i porządek publiczny, Przegląd Prawa Wyznaniowego, 9, pp. 5-20.

Karpiuk, M. (2018) Miejsce bezpieczeństwa osobowego w systemie ochrony informacji niejawnych, Studia nad Autorytaryzmem i Totalitaryzmem, 1, pp. 85-99.

Karpiuk, M. (2019a), Activities of the local government units in the scope of telecommunication, Cybersecurity and Law, 1, pp. 37-48.

Karpiuk, M. (2019b) Position of the Local Government of Commune Level in the Space of Security and Public Order, Studia Iuridica Lublinensia, 28(2), pp. 27-39, http://doi.org/10.17951/sil.2019.28.2.27-39.

Karpiuk, M. (2019c) Safety as a legally protected value, Zeszyty Naukowe KUL, 3, pp. 3-14.

Karpiuk, M. (2019d) The legal grounds for revoking weapons licences, Cybersecurity and Law, 2, pp. 165-174.

Karpiuk, M. (2021) The organisation of the national system of cybersecurity. Selected issues, Studia Iuridica Lublinensia, 30(2), pp. 233-224.

Karpiuk, M. & Kostrubiec, J. (2017) Rechtsstatus der territorialen Selbstverwaltung in Polen (Olsztyn: Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie), available at: https://www.ceeol.com/search/book-detail?id=621502 (April 15, 2021).

Kostrubiec, J. (2011) Samorząd terytorialny, In: Dubel, L., Kostrubiec, J., Ławnikowicz, G. & Markwart, Z., Elementy nauki o państwie i polityce (Warsaw: Wolters Kluwer), pp. 252-271.

Kostrubiec, J. (2018) Status of a Voivodship Governor as an Authority Responsible for the Matters of Security and Public Order, Barometr Regionalny. Analizy i Prognozy, 16(5), pp. 35-42, available at: http://br.wszia.edu.pl/zeszyty/pdfs/br54a_04kostrubiec.pdf (October 20, 2020).

Kostrubiec, J. (2020) Building Competences for Inter-Municipal and Cross-Sectoral Cooperation as Tools of Local and Regional Development in Poland. Current Issues and Perspectives, In: Hințea, C., Radu, B. & Suciu, R. (eds.) Collaborative Governance, Trust Building and Community Development. Conference Proceedings ‘Transylvanian International Conference in Public Administration’, October 24-26, 2019, Cluj-Napoca, Romania (Cluj-Napoca: Accent), pp. 186-201, available at: https://www.apubb.ro/intconf/wp-content/uploads/2020/08/TICPA_Proceedings_2019.pdf (October 25, 2020).

Kostrubiec, J. (2021) The Role of Public Order Regulations as Acts of Local Law in the Performance of Tasks in the Field of Public Security by Local Self-government in Poland, Lex Localis – Journal of Local Self-government, 19(1), https://doi.org/10.4335/19.1.111-129(2021).

Skóra, A. & Rokicka, K. (2014) Współdziałanie pozorne w przypadku jedności organu administracji publicznej na przykładzie prezydenta miasta na prawach powiatu. Zagadnienia procesowe, in: Stec, M. & Małysa-Sulińska K. (eds.) Pozycja ustrojowa organów wykonawczych jednostek samorządu terytorialnego (Warsaw: LEX a Wolters Kluwer business), pp. 87-97.

Published
2021-07-22
Section
Article