Efficiency of Slovenian Public General Libraries: A Data Envelopment Analysis Approach

  • Andrej Srakar Institute for Economic Research (IER) and Faculty of Economics, University of Ljubljana
  • Eva Kodrič-Dačić National University Library
  • Klemen Koman Institute for Economic Research (IER), Ljubljana
  • Damjan Kavaš Institute for Economic Research
Keywords: public general libraries, Slovenia, financing, efficiency, clustering, data envelopment analysis

Abstract

In the article, we study financing and efficiency of Slovenian Public General Libraries. We employ a rich dataset of CEZAR – Centre for Development of Libraries for the years 2008-2014 for 58 libraries and use data envelopment analysis and regression methods to study the efficiency of libraries over the years. Our main results show that the problems for the libraries in this period did not lie in the lowered efficiency but more likely in other system requirements. We also provide a grouping of libraries following clustering analysis and show it had significant effects on the performance of the libraries.

Author Biography

Andrej Srakar, Institute for Economic Research (IER) and Faculty of Economics, University of Ljubljana
PhD, Research Associate, IER, and Teaching Assistant (macroeconomics, econometrics), Faculty of Economics, University of Ljubljana, Slovenia.

References

Aristovnik, A., Setnikar – Cankar, S., Čadež, S., Kešeljević A., Pečarič M., Pevcin, P., Rakar, I., Seljak, J., Tomaževič, N., Mencinger, J. (2012) Končno poročilo raziskave V5-1037: Vzpostavitev sistema merjenja učinkovitosti, uspešnosti in kakovosti v slovenski policiji (Ljubljana: Fakulteta za upravo in Ekonomska fakulteta).
Bon, M. (2011) Splošne knjižnice po knjižničnih območjih v letu 2009, Knjižnica, 55(2-3), pp. 203–222.
Brezovnik, B., Oplotnik, Ž. J., Finžgar, M. (2014) Financiranje slovenskih občin (Maribor: Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila).
Charnes, A., Cooper, W., Rhodes, E. (1978) Measuring the efficiency of decision-making units, European Journal of Operational Research, 2, pp. 429–444.
Christopher, J. H. (2009) The effect of organisational change on UK public library efficiency, International Journal of Production Economics, 121(1), pp. 286–295.
Cooper, M. D. (1979) Economics of Library Size: A Preliminary Inquiry, Library Trends, 28(Summer 1979), pp. 63–78.
Cooper, M. D. (1983) Economies of Scale in Academic Libraries, Library and Information Science Research, 5(Summer 1983), pp. 207–19.
Cuccia, T., Guccio, C., Rizzo, I. (2013) Does Unesco inscription affect the performance of tourism destinations? A regional perspective. ACEI Working Paper Series AWP-04-2013 (Association for Cultural Economics International).
Cuccia, T., Guccio, C., Rizzo, I. (2016) The effects of UNESCO World Heritage list inscription on tourism destinations performance in Italian regions, Economic Modelling, 53, pp. 494–508.
Cuccia, T., Guccio, C., Rizzo, I. (2017) UNESCO sites and performance trend of Italian regional tourism destinations: A two-stage DEA window analysis with spatial interaction, Tourism Economics, https://doi.org/10.1177/1354816616656266.
De Wittea, K., Geysc, B. (2011) Evaluating efficient public good provision: Theory and evidence from a generalised conditional efficiency model for public libraries, Journal of Urban Economics, 3(69), pp. 319–327.
Došenovič Bonča, P. (2010) Inovacije kot dejavnik učinkovitosti in uspešnosti bolnišnic v Sloveniji. Doktorska disertacija (Ljubljana: Ekonomska fakulteta).
Drozdek, V. D., Bojnec, Š. (2010) Financiranje obveznih nalog občine (Koper: Fakulteta za management).
Farrell, M.J. (1957) The Measurement of Productive Efficiency, Journal of the Royal Statistical Society, 120, pp. 253–281.
Feldstein, K. F. (1976) The Economics of Public Libraries. Ph.D. diss., (Massachussetts : Massachussetts Institute of Technology).
Fernández-Blanco, V., Rodríguez-Álvarez, A. (2016) Measuring allocative efficiency in Cultural Economics: the case of “Fundación Princesa de Asturias” (The Princess of Asturias Foundation), Journal of Cultural Economics (2016), https://doi.org/10.1007/s10824-016-9287-4.
Fras Popovič, S., Zavrl, S. (2007) Kakovost v knjižnici: projekt Mariborske knjižnice, Neprofitni mamagement: prva slovenska strokovna revija za promocijo vodenja v neprofitnem sektorju, 4(4/5), pp. 9–14.
Guccio, C., Pignataro, G., Mazza, I., Rizzo, I. (2014) Evaluation of the Efficiency of Public Historical Archives. Presented at the 18th Conference of Association for Cultural Economics International, Montreal 2014.
Guccio, C., Martorana, M., Mazza, I., Rizzo, I. (2016) Back to the Future. The effect of digital technology on the performance of public historical archives. ACEI Working Paper Series AWP-10-2016 (Association for Cultural Economics International).
Guccio, C., Lisi, D., Martorana, M., Mignosa, A. (2017a) On the role of cultural participation in tourism destination performance: an assessment using robust conditional efficiency approach, Journal of Cultural Economics, 41(2), pp. 129–154.
Guccio, C., Lisi, D., Mignosa, A., Rizzo, I. (2017b) Has Cultural Heritage Monetary Value an Impact on Visits? An Assessment Using Italian Official Data. ACEI Working Paper Series AWP-02-2017 (Association for Cultural Economics International).
Guccio, C., Mignosa, A., Rizzo, I. (2017c) Disentangle Inefficiency in the Production Activities of Italian National Libraries: A Network DEA Approach. ACEI Working Paper Series AWP-04-2017 (Association for Cultural Economics International).
Hemmeter, J.A. (2006) Estimating public library efficiency using stochastic frontiers, Public finance review, 34(3), pp. 328–348.
Herrero-Prieto, L.C., Gómez-Vega, M. (2017) Cultural resources as a factor in cultural tourism attraction. Technical efficiency estimation of regional destinations in Spain, Tourism Economics, 23(2), pp. 260–280.
Kantor, P. B. (1981) Levels of Output Related to Cost of Operation of Scientific and Technical Libraries, Library Research (Spring 1981), pp. l–28.
Kantor, P. B. (1989) Cost and Productivity in Library Operations. In: Vondran, R. F. (ed.) Productivity in the Information Age (Proceedings of the 46th ASIS Annual Meeting, vol. 20, Washington, D.C., 1989) (White Plains, N.Y.: Knowledge Industry Publications), pp. 297–300.
Kodrič-Dačić, E. (2014) Merjenje, spremljanje in ugotavljanje uspešnosti slovenskih knjižnic: BibSiSt in e-Razvid. Knjižnica, 58(3), pp. 59–76.
Kodrič-Dačić, E., Bahor, S., Mrak, N., Vodeb, G., Bon, M. (2014) Meritve razvitosti knjižnic in problematika določb Pravilnika o izvajanju knjižnične dejavnosti kot javne službe (delovno gradivo) (Ljubljana: Narodna in univerzitetna knjižnica: Center za razvoj knjižnic).
Narodna in univerzitetna knjižnica, Center za razvoj knjižnic. (2014) Statistični podatki o knjižnicah. Splošne knjižnice [data file] (Ljubljana: Narodna in univerzitetna knjižnica).
Narodna in univerzitetna knjižnica, Center za razvoj knjižnic. (2014) Kazalci [data file] (Ljubljana: Narodna in univerzitetna knjižnica).
Podbrežnik, I., Bojnec, Š. (2013) Ugotavljanje kakovosti storitev v splošnih knjižnicah (Ljubljana: Zveza bibliotekarskih društev Slovenije; Grosuplje: Zveza splošnih knjižnic; Koper: Fakulteta za management).
Pušnik, K. (2008) Dejavniki izstopa podjetij s trga na primeru Slovenije. Doktorska disertacija (Ljubljana: Ekonomska fakulteta).
Seiford, L.M., Thrall, R.M. (1990) Recent Developments in DEA: The Mathematical Programming Approach to Frontier Analysis, Journal of Econometrics, 46(1-2), pp. 7–38.
Shim, W. (2003) Applying DEA Technique to Library Evaluation in Academic Research Libraries, Library Trends, 51(3), pp. 312–332.
Simar, L., Wilson, P. (1998) Sensitivity analysis of efficiency scores: how to bootstrap in nonparametric frontier models, Management Science, 44(1), pp. 49–61.
Simar, L., Wilson, P. (2000) A general methodology for bootstrapping in nonparametric frontier models, Journal of Applied Statistics, 27(6), pp. 779–802.
Simar, L., Wilson, P. (2007) Estimation and inference in two-stage, semi-parametric models of production processes, Journal of Econometrics, 136(1), pp. 31–64.
Srakar, A. (2015) Prihodkovna učinkovitost slovenskih javnih zavodov v kulturi, Likovne besede, Special Issue, pp. 26–37.
Srakar, A., Bešo, A. (2015) Income Efficiency of Slovenian Public Institutions in the Field of Culture: A Data Envelopment Analysis Approach, In: Doucek, P., Novak, A., Paape, B. (eds.) Internacionalizacija in sodelovanje = Internationalization and cooperation : proceedings of selected papers of the 34th International Conference on Organizational Science Development (Kranj: Moderna organizacija), pp. 202–210.
Stroobants, J., Bouckaert, G. (2014) Benchmarking local public libraries using non-parametric frontier methods: A case study of Flanders, Library and Information Science Research, 36(3-4), pp. 211–224.
Suominen, S. (2014) The efficiency of theatres in Finland. Presented at the 18th Conference of Association for Cultural Economics International, Montreal 2014.
Van House, N. A. (1984) Research on the Economics of Libraries, Library Trends, 32(4), pp. 407–424.
Zieba, M. (2011) An Analysis of Technical Efficiency and Efficiency Factors for Austrian and Swiss Non-Profit Theatres. Swiss Journal of Economics and Statistics (SJES), Swiss Society of Economics and Statistics (SSES), 147(2), pp. 233–274.
ZMOS (2015) Sporočilo za javnost o vložitvi zahteve za ustavno presojo določb ZFO, ZIPRS in ZLS (1) (Ljubljana: ZMOS).
Published
2017-06-28
Section
Article