Determinants of Women’s Descriptive Representation in the 2014 Czech and Slovak Local Elections

  • Pavel Maškarinec Jan Evangelista Purkyně University in Ústí nad Labem
  • Daniel Klimovský Comenius University in Bratislava
Keywords: Local politics, local elections, women’s representation, women and politics, Czech Republic, Slovakia

Abstract

The main objective of this article is to analyse the determinants of women’s descriptive representation in the 2014 local elections in the Czech Republic and Slovakia. It is shown that although both countries are considered democratic and in spite of two decades of multi-dimensional transition, women are underrepresented at the local level. Especially electoral results in the municipalities which are considered sub-regional centres and where almost one-half of the population of both countries is concentrated are studied. As it is pointed out, factors like local population or political and institutional factors play an important role in women’s success in local politics.

Author Biographies

Pavel Maškarinec, Jan Evangelista Purkyně University in Ústí nad Labem

Assistant Professor

Daniel Klimovský, Comenius University in Bratislava

Associate Professor

References

Abendschön, S. & Steinmetz, S. (2014) The Gender Gap in Voting Revisited: Women’s Party Preferences in a European Context, Social Politics, 21(2), pp. 315–344.
Anckar, C. (2000) On the Applicability of the Most Similar Systems Design and the Most Different Systems Design in Comparative Research, International Journal of Social Research Methodology, 11(5), pp. 389–401.
Bakoš, E., Soukopová, J. & Šelešovský, J. (2015) The Historical Roots of Local Self-Government in Czech and Slovak Republics, Lex Localis – Journal of Local Self-Government, 13(1), pp. 1–19.
Balík, S. (2008) Česká komunální politika v obcích s rozšířenou působností. Koalice, voličské vzorce a politické strany na místní úrovni v letech 1994–2006 (Brno: CDK).
Bitušíková, A. (2005) (In)Visible Women in Political Life in Slovakia, Sociologický časopis, 41(6), pp. 1005–1021.
Bullock, C.S., III. & MacManus, S.A. (1991) Municipal Electoral Structure and the Election of Councilwomen, Journal of Politics, 53(1), pp. 75–89.
Bernard, J. (2014) Historické faktory jako vysvětlení prostorových vzorců volebního chování v postkomunistickém období, In: Kostelecký, T., Mikešová, R., Poláková, M., Čermák, D., Bernard, J. & Šimon, M. (eds.) Koho volí Vaši sousedé? Prostorové vzorce volebního chování na území Česka od roku 1920 do roku 2006, jejich změny a možné příčiny (Praha: SLON), pp. 133–138.
Bernard, J. (2015) Teorie třídně podmíněného hlasování a její souvislostis prostorovými vzorci volebního chování, In: Kostelecký, T., Mikešová, R., Poláková, M., Čermák, D., Bernard, J. & Šimon, M. (eds.) Geografie výsledků parlamentních voleb: prostorové vzorce volebního chování v Česku 1992-2013 (Praha: Sociologický ústav AV ČR), pp. 94–116.
Csachová, S. & Nestorová-Dická, J. (2011) Territorial Structure of Local Government in the Slovak Republic, the Czech Republic and the Hungarian Republic – A Comparative View, Geografický časopis, 63(3), pp. 209–225.
CZSO (2012) Small Lexicon of Municipalities of the Czech Republic 2012 (Prague: Czech Statistical Office).
CZSO (2015) Czech Statistical Office’s Public Database (Prague: Czech Statistical Office), available at: http://vdb.czso.cz/vdbvo/en/uvod.jsp (June 7, 2015).
Childs, S. & Krook, M.L. (2008) Critical Mass Theory and Women's Political Representation, Political Studies, 56(3), pp. 725–736.
Chromý, P. (2004) Historickogeografický pohled na české pohraničí, In: Jeřábek, M., Dokoupil, J. & Havlíček, T. (eds.) České pohraničí – bariéra nebo prostor zprostředkování? (Praha: Academia), pp. 35–44.
Dahl, R. A. & Tufte, E. R. (1973) Size and Democracy (Stanford: Stanford University Press).
Dahlerup, D. & Leyenaar, M. (2013) Breaking Male Dominance in Politics, In: Dahlerup, D. & Leyenaar, M. (eds.) Breaking Male Dominance in Old Democracies (Oxford: University Press), pp. 221–237.
Davies, K., Evans, M. & Lorber, J. (2006) Handbook of Gender and Womenʼs Studies (London: Sage).
Dokoupil, J. (2004) Typologie českého pohraničí, In: Jeřábek, M., Dokoupil, J. & Havlíček, T. et al. České pohraničí – bariéra nebo prostor zprostředkování? (Praha: Academia), pp. 137–147.
Filadelfiová, J. & Bútorová, Z. (2011) Parlamentné voľby 2010 v rodovej perspektíve, In: Gyárfášová, O., Mesežnikov, G. & Kollár, M. (eds.) Slovenské voľby ‘10: Šanca na zmenu (Bratislava: IVO), pp. 181–207.
Filadelfiová, J., Radičová, I. & Puliš, P. (2000) Ženy v politike, (Bratislava: S.P.A.C.E).
Giger, N. (2009) Towards A Modern Gender Gap in Europe? A comparative analysis of voting behavior in twelve countries, The Social Science Journal, 46(3), pp. 474–492.
Gneezy, U., Niederle, M. & Rustichini, A. (2003) Performance in Competitive Environments: Gender Differences, Quarterly Journal of Economics, 118(3), pp. 1049–1074.
Gyárfášová, O., Bútorová, Z. & Filadelfiová, J. (2008) Ženy a muži vo verejnom a politickom živote, In: Bútorová, Z. (ed.) Ona a on na Slovensku: Zaostrené na rod a vek (Bratislava: IVO), pp. 265–289.
Houžvička, V. (1996) Sudetoněmecká otázka v názorech a postojích obyvatel českého pohraničí (Praha: Sociologický ústav AV ČR).
Inglehart, R. & Norris, P. (2000) The Developmental Theory of the Gender Gap: Women’s and Men’s Voting Behavior in Global Perspective, International Political Science Review, 21(4), pp. 441–463.
Ishiyama, J.T. (2003) Women’s Parties in Post-Communist Politics,” East European Politics and Societies, 17(2), pp. 266–304.
Jančák, V., Havlíček, T., Chromý, P. & Marada, M. (2008) Regional Differentiation of Selected Conditions for the Development of Human and Social Capital in Czechia, Geografie, 113(3), pp. 269–284.
Jüptner, P. (2004) Komunální koalice a politické modely, Politologická revue, 10(2), pp. 80–101.
Jüptner, P. (2008) Local Lists in the Czech Republic, In: Reiser, M. & Holtmann, E. (eds.) Farewell to the Party Model? Independent Local Lists in East and West European Countries (Baden-Baden: VS Verlag für Sozialwissenschaften), pp. 21–38.
Jüptner, P. (ed) (2014) Local Governance between Democracy and Efficiency: V4 comparative case study (Novo Mesto: Faculty of Organization Studies).
Klimovský, D. & Žúborová, V. (2011) Komunálne voľby 2010, In: Bútora, M., Kollár, M. & Mesežnikov, G. (eds.) Slovensko 2010: Správa o stave spoločnosti a demokracie a o trendoch na rok 2011 (Bratislava: IVO), pp. 131–150.
Kostelecký, T. (1995) Rozdíly chování regionálních populací a jejich příčiny (Praha: Sociologický ústav AV ČR).
Kostelecký, T. (2005) Electoral Reforms at the Sub-National Level in the Post-Communist Czech Republic, In: Reynaert, H., Steyvers, K., Delwit, P. & Pilet, J. B. (eds.) Revolution or Renovation? Reforming Local Politics in Europe (Brugge: Vanden Broele), pp. 103–127.
Kostelecký, T. & Krivý, V. (2015) Urbánno-rurálne rozdiely voličského správania v Česku a na Slovensku, Sociológia, 47(4), pp. 390–413.
Kouba, K. (2007) Prostorová analýza českého stranického systému. Institucionalizace a prostorové režimy, Sociologický časopis, 43(5), pp. 1017–1037.
Kouba, K., Nálepová, M. & Filipec, O. (2013) Proč jsou ženy v české politice podreprezentovány? Analýza kandidátních listin a volebního chování v Olomouckém kraji, Politologický časopis, 20(4), pp. 372–391.
Krook, M. L. (2010) Women’s Representation in Parliament: A Qualitative Comparative Analysis, Political Studies, 58(5), pp. 886–908.
Kučera, M. (1994) Populace České republiky 1918-1991 (Praha: Česká demografická společnost, Sociologický ústav AV ČR).
Magin, R. (2013) Women in local assemblies – rare guests or (almost) equal partners?, In: Pini, B. & McDonald, P. (eds.) Women and Representation in Local Government. International case studies (Oxon: Routledge), pp. 37–55.
Maškarinec, P. (2015) Nationalisation of the Czech Local Party System: Case Study of the 2010 Local Elections in Municipalities with Extended Powers, Sociológia, 47(6), pp. 625–656.
Maškarinec, P. (2016) Determinants of Women’s Descriptive Representation on the City Boards of the Czech Statutory Cities after the Local Elections of 2014, Slovak Journal of Political Science, 16(2), pp. 113–133.
Maškarinec, P. & Klimovský, D. (2016) Independent Candidates in the Local Elections of 2014 in the Czech Republic and Slovakia: Analysis of Determinants of Their Successfulness, Lex Localis – Journal of Local Self-Government, 14(4), pp. 853–871.
Matland, R. E. (1998) Women’s Representation in National Legislatures: Developed and Developing Countries, Legislative Studies Quarterly, 23(1), pp. 109–125.
Matland, R. E. & Montgomery, K. A. (eds.) (2003) Women's Access to Political Power in Post-Communist Europe (Oxford: Oxford University Press).
Matland, R. E. & Studlar, D. T. (1996) The contagion of women candidates in single-member district and proportional representation electoral systems: Canada and Norway, Journal of Politics, 58(3), pp. 707–734
Montgomery, D. C., Peck, E. A. & Vinning, G.G. (2015) Introduction to Linear Regression Analysis (Hoboken: Wiley).
MVSÚS (1934). Statistický lexikon obcí v Republice Československé: úřední seznam míst podle zákona ze dne 14. dubna 1920, čís. 266 sb. zák. a nař. Díl I. Země Česká (Praha: Orbis).
MVSÚS (1935) Statistický lexikon obcí v Republice Československé: úřední seznam míst podle zákona ze dne 14. dubna 1920, čís. 266 sb. zák. a nař. Díl II. Země Moravskoslezská (Praha: Orbis).
Newton, K. (1982) Is Small Really so Beautiful? Is Big Really so Ugly? Size, Effectiveness, and Democracy in Local Government, Political Studies, 30(2), pp. 190–206.
Niederle, M. & Vesterlund, L (2007) Do Women Shy Away from Competition? Do Men Compete too Much?, Quarterly Journal of Economics, 122(3), pp. 1067–1101.
Norris, P. (1987) Politics and Sexual Equality: The Comparative Position of Women in Western Democracies (Boulder: Lynne Rienner).
Norris, P. (2002) Democratic Phoenix. Reinventing Political Activism (Cambridge: Cambridge University Press).
Novotný, L. & Tachecí, P. (2013) Komunální volby v Ústí nad Labem (Ústí and Labem: FF UJEP).
Ondercin, H. L. & Welch, S. (2009) Comparing predictors of women’s congressional election success, American Politics Research, 37(4), pp. 593–613.
Pande, R. & Ford, D. (2011) Gender Quotas and Female Leadership(Washington: World Bank).
Paxton, P. (1997) Women in National Legislatures: A Cross-National Analysis, Social Science Research, 26(4), pp. 442–464.
Pitkin, H.F. (1967) The Concept of Representation (Berkeley: University of California Press).
Plešivčák, M. (2014) Otázka politického správania obyvateľov vidieka a mesta v krajinách bývalého východného bloku so špeciálnym akcentom situácie na Slovensku, Acta Geographica Universitatis Comenianae, 58(2), pp. 229–242.
Reuschmeyer, M. (1998) Women in the Politics of Post-Communist Eastern Europe (New York: M. E. Sharpe).
Ruedin, D. (2012) The Representation of Women in National Parliaments: A Cross-national Comparison, European Sociological Review, 28(1), pp. 96–109.
Rule, W. (1987) Electoral Systems, Contextual Factors and Women’s Opportunity for Election to Parliament in Twenty-Three Democracies, Western Political Quarterly, 40(3), pp. 477–498.
Ryšavý, D. & Bernard, J. (2013) Size and Local Democracy: the Case of Czech Municipal Representatives, Local Government Studies, 39(6), pp. 833–852.
SLDB (2011) Sčítání lidu, domů a bytů 2011 (Praha: Český statistický úřad), https://www.czso.cz/csu/sldb (Accessed June 7, 2015).
Sloboda, D. (2006) Slovensko – krajina poslancov. Počty poslancov v komunálnej politike v SR. (Bratislava: Konzervatívny inštitút M. R. Štefánika).
Sloat, A. (2004) Where are the Women? Female political visibility in EU accession states, Transitions, 44(1), pp. 45–58.
Smith, A., Reingold, B. & Owens, M.L. (2012) The Political Determinants of Women’s Descriptive Representation in Cities, Political Research Quarterly, 65(2), pp. 315–329.
Sundström, A. & Stockemer, D. (2015) What determines women’s political representation at the local level? A fine-grained analysis of the European regions, International Journal of Comparative Sociology, 56(3–4), pp. 254–274.
SODB (2011) Sčítanie obyvateľov, domov a bytov 2011 (Bratislava: Štatistický úrad Slovenskej republiky), available at: http://census2011.statistics.sk/ (June 7, 2015).
SOSR (2015) Statistical Office of the Slovak Republic Databases (Bratislava: Statistical Office of the Slovak Republic), available at: http://slovak.statistics.sk/wps/portal/ext/Databases (June 7, 2015).
Stockemer, D. (2008) Women’s Representation in Europe – A Comparison Between the National Parliaments and the European Parliament, Comparative European Politics, 6(4), pp. 463–485.
Stockemer, D. (2014) Women’s descriptive representation in developed and developing countries, International Political Science Review, 36(4), pp. 393–408.
Stubager, R. (2010) The Development of the Education Cleavage: Denmark as a Critical Case, West European Politics, 33(3), pp. 505–533.
Swianiewicz, P. (2014) An Empirical Typology of Local Government Systems in Eastern Europe, Local Government Studies, 40(2), pp. 292–311.
Sztwiertnia, R. & Hellová, D. (2012) Ženy v lokální politice – případová studie obcí do tří tisíc obyvatel v Moravskoslezském kraji, Politologický časopis, 19(3), pp. 260–275.
Šaradín, P. (2003) Volební analýza krajských měst, Acta Universitatis Palackianae Olomucensis, Politologica, 2, pp. 45–58.
Šprincová, V. (2014) Analýza výsledků voleb do zastupitelstev měst a obcí 2014 z hlediska zastoupení žen (Praha: Fórum 50%).
Šprincová, V. & Adamusová, M. (2014) Politická angažovanost žen v České republice. Přehledová studie (1993 – 2013) (Praha: Fórum 50%).
Togeby, L. (1994) Political Implications of Increasing Numbers of Women in the Labor Force, Comparative Political Studies, 27(2), pp. 211–240.
Trounstine, J. & Valdini, M. E. (2008) The Context Matters: The Effects of Single-Member versus At-Large Districts on City Council Diversity, American Journal of Political Science, 52(3), pp. 554–569.
Vengroff, R., Nyiri, Z. & Fugiero, M. (2003) Electoral system and gender representation in sub-national legislatures: Is there a national–sub-national gender gap?, Political Research Quarterly, 56(2), pp. 163–173.
Welch, S. & Karnig, A. K. (1979) Correlates of Female Office Holding in City Politics, The Journal of Politics, 41(2), pp. 478–491.
Ziliak, S. T. (2016) Statistical significance and scientific misconduct: improving the style of the published research paper, Review of Social Economy, 74(1), pp. 83–97.
Published
2017-06-28
Section
Article