Justification of the Citizens’ Right of Access to Public Passenger Transport Services by the Human Rights to Mobility and Equality Before the Law

  • Branko Korže University of Ljubljana, School of Economics and Business
  • Ivana Tucak Josip Juraj Strossmayer University of Osijek, Faculty of Law
Keywords: human rights, mobility, equality before the law, public passenger transport, accessibility

Abstract

As opposed to authors who strive to justify the right of access to public passenger transport services of citizens predominantly on the principles of justice deriving from social ethics, the authors of this article justify the right of such access on the human rights to mobility and equality before the law, as the rights based on international legal acts, whereas the principles of fairness are used to upgrade the human right to equality and prohibition of discrimination. Based on the rights to mobility and equality before the law, the authors justify an obligation of democratic states to introduce a law to provide for people an adequate access to public passenger transport services at the interurban and urban level. The theoretical findings established herein will serve as a basis to evaluate legal regulations in the selected states (the Republic of Slovenia and the Republic of Croatia), and create proposals to change the same.

References

Aničić, L. (2018) Slavonci i Baranjci neočekivano pred novim problemom. Ukinute 72 autobusne linije - kako do škole, studija, posla?, Glas Slavonije, 7 February 2018, available at: http://www.glas-slavonije.hr/355319/4/Ukinute-72-autobusne-linije---kako-do-skole-studija-posla (August 5, 2019).

Augenstein, D. & Lindahl, H. (2015) Global Human Rights Law and the Boundaries of Statehood, In: Kochenov, D., De Burca, G. & Williams, A. (eds.) Europe's justice deficit. (Oxford: Hart), pp. 153-164.

Beyazit, E. (2011) Evaluating Social Justice in Transport: Lessons to be Learned from the Capability Approach, Transport Reviews: A Transnational Transdisciplinary Journal, 31(1), pp. 117 - 134.

Croatian Chamber of Economy, Osijek County Chamber (2017, September) Stanje gospodarstva Osječko- baranjske županije. Izvješće za 2017. godinu, available at: https://www.hgk.hr/documents/stanje-gospodarstva-obzrujan-201759ef01f2cf62d.pdf (October 11, 2019).

Flander, B. (2004) Pozitivna diskriminacija (Ljubljana: Fakulteta za družbene vede).

Gabrovec, M., Kotar, M. (2006) Izdelava standardov dostopnosti do javnega potniškega prometa in splošnih prevoznih pogojev za avtobusne prevoznike: končno poročilo (Ljubljana: Agencija za promet).

Geurs, K.T., Ponce Dentinho, T. & Patuelli, R. (2016) Accessibility, equity and efficiency, In: Geurs, K. T., Patuelli, R. & Ponce Dentinho, T. (eds.) Accessibility, Equity and Efficiency: Challenges for Transport and Public Services (Cheltenham, UK, Northampton, MA, USA: Edward Elgar Pub), pp. 3-8.

Geurs, K.T., Van Wee, B. & Rietveld, P. (2006) Accessibility appraisal of integrated land-use transport strategies: methodology and case study for the Netherlands Randstad area, Environment and Planning B: Planning and Design, 33(5), pp. 639 – 660.

Government of the Republic of Croatia (2018a, April) Prijedlog Zakona o prijevozu u cestovnom prometu, s konačnim prijedlogom Zakona, Zagreb, available at: https://sabor.hr/sites/default/files/uploads/sabor/2019-01-18/081406/PZE_327.pdf (September 10, 2019).

Government of the Republic of Croatia (2018b, August 23) Vlada dodatno rasterećuje roditelje povećanjem sredstava za sufinanciranje troškova javnog prijevoza srednjoškolcima, available at: https://vlada.gov.hr/vijesti/vlada-dodatno-rasterecuje-roditelje-povecanjem-sredstava-za-sufinanciranje-troskova-javnog-prijevoza-srednjoskolcima/24311 (November 1, 2019).

Government of the Republic of Croatia (2017, April) National Strategy for Equalization of Opportunities for Persons with Disabilities 2017 – 2020, Official Gazette RC, No. 42/17, available at: https://mdomsp.gov.hr/UserDocsImages/Vijesti2018/National%20Strategy%20for%20Equalization%20of%20Opportunities%20for%20Persons%20with%20Disabilities%202017%20-%202020.pdf (September 23, 2019).

Hananel, R. & Joseph Berechman, J. (2016) Justice and transportation decision-making: The capabilities approach, Transport Policy, 49, pp. 78-85, https://doi.org/10.1016/j.tranpol.2016.04.005.

Igličar, A. (2000) Pravo in družba (Ljubljana: Cankarjeva založba).

Kemeter, D. (2018) Obveze jedinica lokalne samouprave prema Zakonu o prijevozu u cestovnom prometu - nove obveze komunalnom/prometnom redarstvu, Informator, 6527, 18 June 2018, available at: https://informator.hr/clanci/obveze-jedinica-lokalne-samouprave-prema-zakonu-o-dlpgc (September 15, 2019).

Korže, B. (2012) Sistemske podlage za opredelitev obsega javnih dobrin v tržno socialni državi, Proceedings of the 19th Days of Slovene Public Administration, September 20-21, 2012, Ljubljana.

Korže, B. (2014) Visokošolsko izobraževanje kot mešana javno-zasebna dobrina, Javna uprava, 50(3-4), pp. 5-26.

Korže, B. (2015a) Regulatory reform of the public passenger transport system according to the European Union regulations, Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu, 65(2), pp. 263-280.

Korže, B. (2015b) The Right of Displaced Inhabitants in Dispersed Settlements to Special Regulation of Accessibility to Public Passenger Road Transport Services, Podjetje in delo, 41(8), pp. 1623-1636.

Korže, B. (2019) The Right of Small and Medium-Sized Enterprises to Positive Discrimination in Free Market Competition, Danube: Law, Economics and Social Issues Review, 10 (4), p. 321-346, https://doi.org/10.2478/danb-2019-0017.

Kranjc, J. (2002) Načelo enakosti: meje in možnosti, Javna uprava, 38(3), pp. 313-337.

Kušej, G., Pavčnik, M., Perenič, A. (1989) Uvod v pravoznanstvo (Ljubljana, ČZ Uradni list RS).

Lampe, R. (2010) Pravo človekovih pravic (Ljubljana: Uradni list).

Mahnič, P. (2002) Enakost in enakopravnost, Javna uprava, 38(3), pp. 357-372.

Martens, K. (2017) Transport justice: designing fair transportation systems (New York/London: Routledge).

Ministry of Infrastructure (2019) Odgovori na vprašalnik za preverjanje pravne ureditve v praksi (Ljubljana: Ministry of Infrastructure).

Ministry of Regional Development and EU Funds (n. d.) Poticanje otočnog javnog cestovnog prijevoza, available at: https://razvoj.gov.hr/o-ministarstvu/djelokrug-1939/otoci/poticanje-otocnog-javnog-cestovnog-prijevoza/144 (September 15, 2019).

Mudrić, M. (2018) Novi Zakon o prijevozu u cestovnom prometu i novi sustav uređenja autotaksi djelatnosti, Informator, 6540, 17 September 2018. available at: https://informator.hr/clanci/novi-zakon-o-prijevozu-u-cestovnom-prometu-i-novi-dmkzs (October 12, 2019).

Mužina, A. (1999) Aktualna vprašanja določitve in izvajanja lokalnih javnih služb, 5. dnevi javnega prava, 7–9 June 1999, Portorož.

Ombudsperson for Persons with Disabilities (2018) Izvješće o radu Pravobranitelja za osobe s invaliditetom 2018, available at:

http://posi.hr/wp-content/uploads/2019/04/Izvje%C5%A1%C4%87e-o-radu-Pravobranitelja-za-osobe-s-invaliditetom-za-2018.-godinu-1.pdf (October 10, 2019).

Pauer-Studer, H. (2000) Autonom leben: Reflexionen űber Freiheit and Gleichheit (Frankfurt am Main: Suhrkamp Verlag).

Pavčnik, M. (1991) Argumentacija v pravu (Ljubljana: Cankarjeva založba).

Pereira, R., Schwanen, T. & Banister, D. (2017) Distributive justice and equity in transportation, Transport Reviews, 37(2), pp. 170-191.

Pišek, T. (2010) Pozitivna diskriminacija (Maribor: Faculty of Law in Maribor).

Repas, M. (2010) Konkurenčno pravo v teoriji in praksi (Ljubljana: Uradni list RS).

Schmid, T. (2008) Enakost in pravičnost: med seboj povezana pojma? Socialno delo 47(1/2), pp. 65-85.

Senf, B. (2004) Die blinden Flecken der Ökonomie (München: Gaucke Verlag).

Social Work Study Centre of the Faculty of Law of Zagreb (2009, December) Socijalni položaj osoba s invaliditetom u Republici Hrvatskoj, Zagreb, available at:

https://mdomsp.gov.hr/UserDocsImages/zgrbac/Socijalni-polozaj_osoba_s_invaliditetom_u_Republici_Hrvatskoj.pdf (October 13, 2019).

Solomon, J., Titheridge, H. (2009) Setting accessibility standard for social inclusion: some obstacles, Proceedings of the 41st Universities Transport Studies Group (UTSG) Annual Conference, 5-7 Jan 2009, London.

Šadl, U. (2002) Izhodišča načela enakosti, Javna uprava, 38(2), pp. 395-410.

Šturm, L. (ed.) (2002) Komentar Ustave Republike Slovenije (Ljubljana: Fakulteta za podiplomske državne in evropske študije).

Šturm, L. (ed.) (2011) Komentar Ustave Republike Slovenije: dopolnitev – A (Kranj: Fakulteta za državne in evropske študije.

Van Wee, B. & Geurs, K. T. (2011) Discussing equity and social exclusion in accessibility evaluations, European Journal of Transport and Infrastructure Research, 11(4), pp. 350–367.

Winston, M. E. (1989) The Philosophy of Human Rights (Belmont: Wadsworth Publishing).

Published
2021-01-27
Section
Article