Legal Protection of the Commune's Own Tasks in Meeting the Collective Needs of the Community as far as a Municipal Marketplace is Concerned on the Ground of Polish Infractions' Law

  • Magdalena Budyn-Kulik Maria Curie-Skłodowska University in Lublin, Faculty of Law and Administration
Keywords: municipal marketplace, infraction, market fee, Poland

Abstract

One of the commune's own tasks is to meet the collective needs of the community. The most important issue from this perspective is the place designated for commerce. The commune may designate such a place on on the territory owned or managed by it. This designated place is called the market, which is every place where the sale is carried out. The regulations in force in Poland show some inconsistency in the approach to sales conducted in places other than shops. On the other hand, the use of the municipal market entails payment of the market fee, the objective scope of which raises doubts.  Sale outside the designated place constitutes an infraction punishable by a fine. Its object of protection is public order and peace. The act consists in conducting sales activity. It may be committed by anyone, both intentionally and unintentionally. The offender is subject to punishment even in the case of a one-off, small sale, but it is possible to waive the penalty.

References

Bojarski M. (2016) Wykroczenia przeciwko porządkowi i spokojowi publicznemu, In: Bojarski, M. & Radecki W. (eds) Kodeks wykroczeń. Komentarz (Warszawa: C.H. Beck), pp. 440-544.

Budyn-Kulik M. (2016) Wykroczenia przeciwko porządkowi i spokojowi publicznemu, In: Daniluk P. (ed.) Kodeks wykroczeń. Komentarz (Warszawa: C.H. Beck), pp. 298-433.

Budyn-Kulik M. (2016a) Odpowiedzialność za czyn wypełniający znamiona przestępstwa i wykroczenia w orzecznictwie sądów powszechnych, Prawo w Działaniu, 26, pp. 79- 136.

Budyn-Kulik M. (2009) Wykroczenia przeciwko zdrowiu, In: Mozgawa M. (ed.) Kodeks wykroczeń. Komentarz (Warszawa: Wolters Kluwer), pp. 379- 409.

Jankowski, W. (2013) Wykroczenia przeciwko porządkowi i spokojowi publicznemu, in: Grzegorczyk, T. (ed.) Kodeks wykroczeń. Komentarz (Warszawa: Wolters Kluwer), pp. 211-300.

Karpiuk, M. (2019) Position of the Local Government of Commune Level in the Space of Security and Public Order, Studia Iuridica Lublinensia, 28(2), pp. 27-39.

Karpiuk M. (2015) Przepisy porządkowe jako szczególny rodzaj prawa miejscowego, Studia Iuridica Lublinensia, 24(4), pp. 21- 34.

Kociołek- Pęksa A. (2017) W poszukiwaniu optymalnego i idealnego aksjologicznego modelu regulacji prawnej- idea prawa Gustawa Radbrucha, ZN SGSP, 61(2), pp. 113-133.

Korolewska M. (2013), Informacja na temat, jakie zadania własne gminy mają charakter obowiązkowy, Zeszyty Prawnicze, 4, pp. 244-267.

Kulik, M. (2016) Zbieg wykroczenia z przestępstwem, In: Daniluk P. (ed.) Kodeks wykroczeń. Komentarz (Warszawa: C.H. Beck), pp. 75-79.

Osierda, A. (2014) Prawne aspekty pojęcia bezpieczeństwa publicznego i porządku publicznego, Studia Iuridica Lublinensia, 23, pp. 89- 106.

Paczocha, M. (2004) Glosa do wyroku NSA z dnia 11 kwietnia 2002 r., SA/Rz 69/02, Finanse Komunalne, 10, pp. 62- 66.

Pahl, B. (2016) Granice różnicowania stawek opłaty targowej przez radę gminy, Finanse Komunalne, 7-8, pp. 78- 84.

Pahl B. (2012) Glosa do wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z 10 stycznia 2012 r., II FSK 2242/10, Samorząd Terytorialny, 7-8, pp. 171- 175.

Pahl, B. (2011) Zmiany w zakresie normatywnej definicji targowiska, Finanse Komunalne, 9, pp. 40- 47.

Radbruch G. (1937) O celu prawa, RPEiS, 17(3), pp. 325-336.

Reśko D. & Wołowiec T. (2011) Opłata targowa a sprzedaż w miejscach, w których prowadzony jest handel, Finanse Komunalne, 10, pp. 32-36.

Ruśkowski E. (2001) Pojęcie targowiska a opłata targowa, Przegląd Podatkowy, 2, pp. 38- 40.

Witalec W. (2007) Glosa do wyroku NSA z dnia 21 grudnia 2005 r., II FSK 871/05, Finanse Komunalne, 1-2, pp.128- 133.

Published
2020-10-29
Section
Article