Processes of Regional Convergence in Poland in the Context of the Use of European Union Funds

  • Adam Czudec University of Rzeszow, Faculty of Economics, Cwiklinskiej 2, 35-601 Rzeszow
  • Ryszard Kata University of Rzeszow, Faculty of Economics, Cwiklinskiej 2, 35-601 Rzeszow
Keywords: regional convergence, β- and σ-convergence, GDP per capita, development gaps, Eastern Poland, EU funds

Abstract

The study evaluates the processes of regional income convergence in Poland. This problem is considered from the angle of the key development gaps separating the regions of Eastern Poland from other more economically developed regions of the country. The EU Structural Funds allocated significant resources in 2004-2014 to re-duce these gaps, including under the Operational Programme Development of Eastern Poland (OP DEP 2007-2013), specially designed for this purpose. It was shown that there has been significant progress in reducing de-velopment gaps during the period in question, including in relation to: expenditure on R&D in relation to GDP, economic activity of the population and the development of road infrastructure. Progress in this area would not be possible without the support of EU funds. Even though the scope and scale of positive changes prevented regional convergence, they contributed to inhibiting the processes of further income polarization between regions.

Author Biographies

Adam Czudec, University of Rzeszow, Faculty of Economics, Cwiklinskiej 2, 35-601 Rzeszow
Professor
Ryszard Kata, University of Rzeszow, Faculty of Economics, Cwiklinskiej 2, 35-601 Rzeszow
Professor

References

Alecke, B., Mitze, T. & Untiedt, G. (2013) Growth effects of regional policy in Germany: results from a spatially augmented multiplicative interaction model, The Annals of Regional Science, 50(2), pp. 535-554.
Alexiadis, S. (2013) Convergence clubs and Spatial Externalities. Models and Applications of Regional Convergence in Europe (Berlin: Springer).
Bal-Domańska, B. (2011) Ekonometryczna identyfikacja β konwergencji regionów szczebla NUTS-2 państw Unii Europejskiej, Acta Universitatis Lodziensis, Folia Oeconomica, 2011(253), pp. 9-21.
Barro, R. J. (1997) Determinants of Economic Growth. A Cross-Country Empirical Study (Cambridge, MA: The MIT Press)
Barro, R. J. & Sala-i-Martin, X. (1992) Convergence, Journal of Political Economy, 100(2), pp. 223-251.
Barro, R. J. & Sala-i-Martin, X. (1995) Economic Growth (New York, NY: McGraw-Hill).
Bełz, G., Malinowski, P. & Olejczyk, Z. (2013) Centrum Nowych Technologii w strategii rozwoju przedsiębiorstw branży komunalnej, Prace Naukowe UE we Wrocławiu, 2015(299), pp. 9-23.
Crystina, M. (2015) Convergence of regional development in the European Union, The USV Annals of Economic and Public Administration, 15, pp. 71-79.
Czudec, A. (2009) Czynniki kształtujące spójność ekonomiczną i społeczną regionu, In: Czudec, A. (ed.) Możliwości i bariery rozwoju regionu (Rzeszów: Drukarnia Uniwersytetu Rzeszowskiego), pp. 13-30.
Del Bo, C., Florio, M. & Manzi, G. (2010) Regional infrastructure and convergence: Growth implications in a Spatial Framework, Transition Studies Review, 17(3), pp. 475-493.
Filipiak, B., Kogut, M., Szewczyk, A. & Zioło, M. (2005) Rozwój lokalny i regionalny. Uwarunkowania, finanse, procedury (Warszawa: CH Beck).
Firgo M. & Huber P. (2014) Convergence as a heterogeneous process: what can be learnt about convergence in EMU from regional experiences?, Empirica, 41(2), pp. 129-151.
Fischer, M. M. & Stibock, C. (2006) Pan-European regional income growth and club-convergence. Insights from a spatial econometric perspective, The Annals of Regional Science, 40(4), pp. 693-721.
Geodeci, T. (2006) Procesy konwergencji i polaryzacji w regionach Unii Europejskiej, Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie, 714, pp. 75-91.
Głodowska, A. (2013) Konwergencja dochodowa i technologiczna państw Unii Europejskiej w latach 2000–2011, Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy, 30, pp. 40-52.
Grabicz, M. (2012) Problemy rozwoju i zacofania ekonomicznego (Warszawa: Wolters Kluwer).
Guimaraes, P., Figueiredo, O. & Woodward, D. (2009) Dartboard Tests for the Location Quotient, Regional Science and Urban Economics, 39(3), pp. 360-364.
Jabłoński, Ł. (2012) Kapitał ludzki a konwergencja gospodarcza (Warszawa: Wyd. CH Beck).
Kubielas, S. (2009) Innowacje i luka technologiczna w gospodarce globalnej opartej na wiedzy. Strukturalne i makroekonomiczne uwarunkowania (Warszawa: Wyd. UW).
Mankiw, N. G., Romer, D. & Weil, D.N. (1992) A Contribution to the Empirics of Economic Growth, The Quarterly Journal of Economics, 107(2), pp. 407-437.
Matkowski, Z. & Próchniak, M. (2014) Realna konwergencja dochodowa w UE –pozycja i szanse Polski, In: Weresa, M. (ed.) Polska. Raport o konkurencyjności 2014. Dekada członkostwa Polski w UE (Warszawa: Instytut Gospodarki Światowej, SGH).
Ministry of Infrastructure and Development (2015) Program Polska Wschodnia 2014-2020 (Warszawa: Ministry of Infrastructure and Development).
Mikulić, D., Lovrincević, Ż., & Galić Nagyszombaty, A. (2013) Regional convergence in the European union, new member states and Croatia, South East European Journal of Economics and Business, 8(1), pp. 7-19.
Mora, T. (2007) Factors conditioning the formation of European regional convergence clubs, The Annals of Regional Science, 42(4), pp. 911-927.
Mucha-Leszko, B. (2013) Możliwości zmniejszania luki rozwojowej Polski w Unii Europejskiej i wobec krajów o największym potencjale gospodarczym w perspektywie 2040 roku, Finanse, Rynki finansowe, Ubezpieczenia, 57, pp. 429-442.
Nazaruczuk, J. M. (2014) Potencjał rozwojowy a atrakcyjność inwestycyjna województw i podregionów Polski (Olsztyn: Wyd Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego).
Ozgen, C., Nijkamp, P., & Poot, J. (2010) The effect of migration on income growth and convergence: Meta-analytic evidence, Regional Science, 89(3), pp. 537-553.
Pardo, I. (2005) Growth, Convergence, and Social Cohesion in the European Union, International Advances in Economic Research, 11(4), pp. 459-467.
Piętak, Ł. (2015) Convergence Across Polish Regions 2005-2011, Comparative Economic Research, 18(2), pp. 99-118.
Próchniak, M. & Rapacki, R. (2009) Konwergencja typu beta (β) i sigma (σ) w krajach transformacji w latach 1990 –2005, In: Rapacki, R. (ed.) Wzrost gospodarczy w krajach transformacji. Konwergencja czy dywergencja? (Warszawa: PWE).
Próchnik, M. (2009) Czynniki wzrostu gospodarczego – przegląd wyników badan empirycznych, In: Rapacki, R. (ed.) Wzrost gospodarczy w krajach transformacji: konwergencja czy dywergencja? (Warszawa: PWE), pp 32-73.
Racula, E. (2015) Regional convergence. Case of Romania, Theoretical and Applied Economics, 22(2/603), pp. 183-188.
Salvati, L. (2014) Convergence in Environmental Quality and Land Resource Degradation: Towards a Newly Emerging Paradigm? Current Politics Economics of Europe, 25(3-4), pp. 431-440.
Smętkowski, M. & Wójcik, P. (2012) Regional convergence in Central and Eastern European Countries: A Multidimensional Approach, European Planning Studies, 20(6), pp. 923-940.
Solow, R. M. (1956) A Contribution to the Theory of Economic Growth, Quarterly Journal of Economics, 70(1), pp. 65-94.
Spellerberg, A., Huschka, D. & Habich, R. (2007) Quality of life in rural areas: processes of divergence and convergence, Social Indicators Research, 83(2), pp. 283-307.
Thiessen, F., van Oort, F., Diodato, D. D. & Ruijs, A. (2013) Regional Competitiveness and Smart Specialization in Europe (Cheltenham: Edward Elgar Publishing).
Tusińska, M. (2012) Rozwój społeczno-ekonomiczny krajów peryferyjnych Unii Europejskiej, Ekonmia i Prawo, 9(2), pp. 47-63.

Published
2016-10-31
Section
Article