Public Services Concession in Slovenian Legislation

  • Katja Drnovšek University of Maribor, Faculty of Law, Mladinska ulica 9, 2000 Maribor
  • Boštjan Brezovnik University of Maribor, Faculty of Law, Mladinska ulica 9, 2000 Maribor
Keywords: public services, concession, public-private partnership, concession relationship, Slovenia

Abstract

Because of the public sector crisis, the role of the state in the provision of public service activities has been gradually changing ever since the 1980s, as the role of the financier in public infrastructure, as well as of the provider of public service activities, was increasingly being assumed by the private sector, while the state began to strengthen its role in the areas of regulation and supervision.With the involvement of the private sector in the so-called project financing of investments in construction of infrastructure and the consequent provision of public service activities, new and innovative forms of cooperation between the public and private sector (public-private partnership) have gradually been introduced as an addition to the already established concession and public procurement relationships. At the same time, states have in addition to classic (budgetary) financing gradually introduced new ways of financing public service activities, which enabled the repayment of investments in public infrastructure and reimbursement of (private) providers for goods delivered or services rendered (public goods). Undoubtedly, these forms of cooperation between the public and private sector call for regulation of certain complex issues. This article focuses on the examination of forms of integration between the public and private sector in the provision of public service activities in the framework of concession relationships.

Author Biographies

Katja Drnovšek, University of Maribor, Faculty of Law, Mladinska ulica 9, 2000 Maribor
Assistant
Boštjan Brezovnik, University of Maribor, Faculty of Law, Mladinska ulica 9, 2000 Maribor
Associate Professor

References

Ahlin, J. (2008) Uporaba pravil obligacijskega zakonika za razmerja iz koncesijske pogodbe: koncesijska pogodba med javnim in zasebnim (Maribor: Pravna fakulteta Maribor).
Brezovnik, B. (2008) Izvajanje javnih služb in javno-zasebno partnerstvo (Maribor: Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor).
Borković, I. (1981) Upravno pravo (Zagreb: Informator).
Borković, I. (1993) Koncesionirana javna služba u francuskom upravnom pravu, Zbornik radova Pravnog fakulteta u Splitu, 30(1), 3-18.
Čebulj, J. (1991) Oblike izvajanja javnih služb in koncesionirana javna služba, Pravna praksa, 10(19), pp. 6-11.
Čebulj, J. (1996) Koncesija, in: Šturm, L. (ed.) Upravni zbornik (Ljubljana: Inštitut za javno upravo), pp. 237-252.
Grilc, P. & Juhart, M. (1991) Koncesijsko razmerje in koncesijska pogodba, Pravnik, 46(1/2), pp. 13-27.
Kovač, P. (2006) Pravni in sociološki vidiki javnih pooblastil (Ljubljana: Tiskarna Present d.o.o.).
Krbek, I. (2932) Upravno pravo, knjiga 2. (Zagreb: Jugoslovenska štampa).
Mužina, A. (2004) Koncesije: pravna ureditev koncesijskih razmerij v Sloveniji in EU (Ljubljana: Primath).
Mužina, A. (2003) Postopek podelitve koncesije. Podjetje in delo, 29(6-7), pp. 1630-1643.
Pirnat, R. (1999) Problematika pravne ureditve koncesij, Javna uprava, 35(1), pp. 7-26.
Pirnat, R. (2003) Koncesijska pogodba, Dnevi slovenskih pravnikov 2003: od 9. do 11. oktobra v Portorožu (Ljubljana: Gospodarski vestnik), pp. 1607-1618.
Virant, G. (1996) Koncesija lokalne gospodarske javne službe: o nekaterih problemih v postopkih do nastanka koncesijskega razmerja, Pravna praksa, 15(16), pp. 2-4.
Trstenjak, V. (2000) Obligacijski zakonik - pot k civilnemu zakoniku, Podjetje in delo, 27(6-7), pp. 942-957

Published
2016-08-01
Section
Conference Paper