Supporting and Non-supporting Entities of the Mayor in Polish Municipalities with Cohabitation

  • Monika Barbara Sidor Maria Curie-Skłodowska University in Lublin, Faculty of Political Science and Journalism
  • Katarzyna Kuć-Czajkowska Maria Curie-Skłodowska University in Lublin, Faculty of Political Science and Journalism
  • Justyna Wasil Maria Curie-Skłodowska University in Lublin, Faculty of Political Science and Journalism
Keywords: cohabitation, mayor, council, municipality, Poland

Abstract

In the present legal state, the mayor is an important political leader in Polish municipalities. On account of being elected in direct elections and enjoying a broad range of powers, he/she is a natural local leader. Another municipal authority is the council, which fulfills decision-making and supervisory functions. Whether the mayor can effectively act depends on the outcome of elections and, in consequence, the councils composition. Elections may lead to the phenomenon of cohabitation. This occurs when the mayor does not have the support of an absolute majority in the council or represents the opposite political camp to the members of the municipal council. Taking into account 1,737 questionnaires and 74 interviews, it turns out that mayors do not operate in a political and administrative vacuum. Even if they make decisions on their own, they need internal (councilors, local government employees) and external (entrepreneurs, representatives of NGOs, the Catholic Church, political parties) help.

References

Act on Amendment to Some Acts to Increase Citizens’ Participation in the Process of Electing, Functioning and Controlling Some Public Bodies dated 11 January 2018 (Dz. U. [Journal of Laws] of 2018, item 130).

Bachrach P. & Baratz M.S. (1962) The Two Faces of Power, American Political Science Review, 56, pp. 947-952.

Bodio, T. & Załęski, P. (2007) Przywództwo i elity polityczne, In: Wojtaszczyk, K. A. & Jakubowski W. (eds.) Społeczeństwo i polityka. Podstawy nauk politycznych (Warszawa: Aspra JR F.H.U).

Chmaj, M., Sokół, W. & Żmigrodzki, M. (1997) Teoria partii politycznych (Lublin: Maria Curie-Skłodowska University).

Cooper, C.A., Nownes A. J., & Roberts S. (2005) Perceptions of Power: Interest Groups in Local Politics, State and Local Government Review, 37 (3) pp. 206-216.

Dahl R.A. (1961) Who Governs? Democracy and Power In an American City (New Haven: Yale University Press).

Drzonek M. (2013) Reelekcje prezydentów miast w wyborach bezpośrednich w Polsce (Kraków: Dante).

Hunter F. (1953) Community Power Structure: A study of Decision Makers (Chapel Hill: University of North Carolina Press).

Ihrke, D. M., Niederjohn M. S. (2005) Conflict on city councils in Wisconsin, Journal of Urban Affairs, 27(4), pp. 453-462.

Kurczewska, J. (2008) (ed.) Oblicza lokalności. Ku nowym formom życia lokalnego (Warszawa: Institute of Philosophy and Sociology Polish Academy of Sciences).

Larsen H.O. (2005) Transforming political leadership: Models, trends and reforms, In: Berg, R. & Rao, N. (eds.) Transforming political leadership (New York: Palgrave Macmilan).

Local Government Act dated 8 March 1990 (consolidated text: Dz. U. [Journal of Laws] of 2017, items 1875, 2232).

Matysiak, I. (2014) Rola sołtysów we współczesnych społecznościach wiejskich. Płeć jako czynnik różnicujący kapitał społeczny (Warszawa: Scholar).

Milczarek-Andrzejewska D. & Tłaczała P. (2012) Analiza grup interesu. In: Wilkin, J. (ed.) Teoria wyboru publicznego. Główne nurty i zastosowania (Warszawa: Scholar).

Nelson K., & Nollenberger K. (2011) Conflict and Cooperation in Municipalities Do Variations in Form of Goverment Have an Effect?, Urban Affairs Review, 47(5), pp. 696-720.

Nocoń J. (2008) Kryteria wyłaniania lokalnych liderów politycznych, In Michałowski, S. & Kuć-Czajkowska, K. (eds.) Przywództwo lokalne a kształtowanie demokracji partycypacyjnej (Lublin: Maria Curie-Skłodowska University Press).

Olech, A. (ed.) (2013) Przepis na uczestnictwo. Diagnoza partycypacji w Polsce (Warszawa: Instytut Spraw Publicznych).

Page, E. (1991) Localism and Centralism in Europe. The Political and Legal Bases of Local Self-Government (Oxford: Oxford University Press).

Polskie organizacje pozarządowe 2015 (2015) Stowarzyszenie Klon/Jawor (Warszawa: Stowarzyszenie Klon/Jawor).

Regulski, J. (2002) Polski samorząd po dziesieciu latach. In: Michałowski S. (ed.) Samorząd terytorialny III Rzeczypospolitej. Dziesięć lat doświadczeń (Lublin: Maria Curie-Skłodowska University Press).

Regulski, J. (2005) Samorządna Polska (Warszawa: Szklane Domy).

Robbins, S. P. & DeCenzo, D. A. (2002) Podstawy zarządzania (Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomicze).

Sidor, M., Kuć-Czajkowska, K. & Wasil, J. (2017) Koabitacja na poziomie gminnym w Polsce (Warszawa: Scholar).

Stokłosińska D. (2015) Pojęcie, cechy i rola lidera społeczności lokalnej, In. Staszewska, S. (ed.) Wybrane współczesne aspekty rozwoju miast i obszarów wiejskich. Prace z zakresu gospodarki przestrzennej, Series: Studia i Prace z Geografii no. 50 (Poznań: Bogucki Wydawnictwo Naukowe).

Svara J. H. (1998) The politics-administration dichotomy model as aberration, Public Administration Review, 58, pp. 51-58.

Svara J. H. (1987) Mayoral Leadership in Council - Manger Cities: Preconditions versus Preconceptions, The Journal of Politics, 49(1), pp. 207-227.

Szczepański, M. S. (2018) Ojczyzny prywatne i system światowy: społeczności lokalne i regionalne a ład kontynentalny i globalny, available at http://polona.pl/item/37242466 (June 12, 2020).

Sztumski, J. (2014) Elity ich miejsce i rola w społeczeństwie (Katowice: Wydawnictwo Śląsk).

Tanguay, A. B. & Kay, B. J. (1991) Political Activity of Local Interest Groups. In: Leslie Seidle, F. (ed.) Interest groups and Elections in Canada (Canada: Dundurn Press Toronto and Oxford).

Tuziak, B. (2014) Autorytet władz gminnych a rozwój społeczności lokalnych. Studium socjologiczne (Warszawa: Scholar).

Wiatr, J. J. (2008) Przywództwo polityczne. Studium politologiczne (Łódź: Wyższa Szkoła Humianistyczno-Ekonomiczna w Łodzi).

Wolman, H. (1996) Local Government Institutions and Democratic Governance, In: Judge, D., Stoker G., & Wolman H., (eds.) Theories of Urban Politics (London: Sage Publications ).

Wright Mills C. (1956) The Power Elite (New York: Oxford University Press).

Żyromski M. (1984) Socjologiczna teoria elit, Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, 46(3), pp. 267-278.

Published
2020-10-18
Section
Article