The Principle of Open and Competitive Recruitment to Official Posts in Local Government Units in Poland

  • Aleksandra Wiacek Burmanczuk Maria Curie-Skłodowska University in Lublin, Department of Labour Law
Keywords: local government employee, official post, recruiment, re-employment, Poland

Abstract

This article is to present the principle of open and competitive recruitment for official positions, applicable under the Polish Act on local government employees. The point of departure for the discussion on the provisions of the Act is the Constitution of the Republic of Poland.  Not only has the analysis covered the regulation contained in the Act on employees of local government , but also addressed the relationship between the employer's specific obligation to re-employ the employee on the basis of the provisions of the Polish Labour Code  and the rule of general recruitment for official positions applicable under the Law on local government employees. These considerations are largely of a practical nature, based in particular on the relevant case-law and on the professional experience of the author herself, who is a local government staff member employed as an attorney-at-law in a local government unit of the regional level.

References

Baran, K. W. (2012) Kodeks prac.Komentarz (Warszawa: Walters Kluwer Polska).

Borowicz, J. (2007) Z problematyki otwartego i konkurencyjnego naboru na wolne stanowiska urzędnicze w samorządzie terytorialnym, Samorząd Terytorialny, 10, pp.46-62.

Dubowik, A. (2006) Nowe zasady naboru w służbie cywilnej a zasada równego dostępu obywateli do służby publicznej, Praca i Zabezpieczenie Społeczne, 2, pp.19-26.

Dubowik, A. & Pisarczyk, Ł. (2011) Prawo urzędnicze (Warszawa: Wolters Kluwer Polska).

Dubowik, A. (2009) Rygory selekcyjne i nabór do służby cywilnej w świetle ustawy z 2008 r., Praca i Zabezpieczenie Społeczne, 8, pp.15-22.

Gersdorf, M., Raczkowski, M. & Rączka, K.(2010) Kodeks pracy. Komentarz (Warszawa: Walters Kluwer Polska).

Ćwiertniak, B. M. & Książek, D. (2014) In: Baran K. W (ed.) Prawo urzędnicze. Komentarz (Warszawa: Walters Kluwer Polska), pp.535-559.

Lach, D. E. & Samol S. (2008) Nabór do pracy w samorządzie terytorialnym a zasada równego traktowania w zatrudnieniu, In: Stec, M. (ed.) Stosunki pracy pracowników samorządowych (Warszawa: Wolters Kluwer Polska), pp.125-139.

Mordel, T. (2009) Co zmienia nowa ustawa o pracownikach samorządowych?, Samorząd Terytorialny, 1–2, pp. 49-62.

Muszalski, W. (2011) Kodeks pracy. Komentarz (Warszawa: Wolters Kluwer Polska).

Przywora, B. (2013) Realizacja konstytucyjnego prawa dostępu do informacji publicznej w procedurze obsadzania stanowisk urzędniczych w administracji samorządowej – wnioski de lege lata i postulaty de lege ferenda, Przegląd Prawa Publicznego, 12, pp. 58-71.

Sadlik, R. (2009) Kiedy pracownik może żądać umowy o pracę, Służba Pracownicza, 8, pp. 13-15.

Safjan, M. & Bosek L. (2016) Konstytucja RP. Tom I. Komentarz do art.1-86 (Warszawa: Wolters Kluwer Polska).

Skwarło, R. (2008) Funkcjonowanie trybu naboru na stanowiska w administracji samorządowej – podsumowanie pierwszych doświadczeń, In: Stec, M. (ur.) Stosunki pracy pracowników samorządowych (Warszawa: Wolters Kluwer Polska), pp.31-43.

Skwarło, R. (2009) Nabór na stanowiska urzędnicze, In: Bąbiak- Kowalska, D., Kawecki, K., Płażek, S., Skwarło, R., Sieńko- Smaga, S. (eds) Ustawa o pracownikach samorządowych. Komentarz ze wzorami regulaminów, zarządzeń i uchwał (Warszawa: Wolters Kluwer Polska), pp.25-45.

Sobczyk A. (2015) Wolność pracy i władza (Warszawa: Wolters Kluwer Polska).

Stelina, J. (2013) Nabór na stanowiska urzędnicze w samorządowych jednostkach organizacyjnych, In: Cudowski B. & Iwulski J. (eds) Z aktualnych zagadnień prawa pracy i zabezpieczenia społecznego. Księga jubileuszowa Profesora Waleriana Sanetry (Białystok: TEMIDA 2), pp. 402-412.

Stelina, J. (2016) Ustawa o pracownikach samorządowych. Komentarz (Warszawa: Wolters Kluwer Polska).

Szewczyk, H.(2012) Stosunki pracy w samorządzie terytorialnym, Warszawa

Case law

Judgement of the Polish Constitutional Tribunal of 9 June 1998, K 28/97 OTK 1998/4/50.

Judgement of the Polish Constitutional Tribunal of 6 November 2012, SK 29/11, OTK-A 2012/10/120.

Judgement of the Polish Constitutional Tribunal of 14 December 1999, SK 14/98, OTK 1999/7/163.

Judgement of the Polish Constitutional Tribunal of 8 April 2002, SK 18/01, OTK-A 2002/2/16.

Judgement of the Polish Constitutional Tribunal of 12 December 2002, K 9/02 OTK-A 2002/7/94.

Judgement of the Polish Supreme Court of 12.01.1998, I PKN 459/97, OSNAPiUS 1998/22, item 656.

Judgement of the Polish Supreme Court of 6.08.2015, III PK 125/14, OSNP 2017/7, item 78.

Judgement of the Regional Court in Gdańsk of 30.05.2016, VII P 46/15, Lex no. 2069833.

Judgement of the Polish Supreme Court of 8.12.2009, I PK 120/09, OSNP 2011/11–12, item 155.

Resolution of the Polish Supreme Court of 19.12.1980, I PZP 42/80, OSNCP 1981/6, item 99Decision of the Polish Supreme Court of 29.08.2001, III RN 123/01, OSNP 2002/12, item 282.

Published
2020-08-02
Section
Article