Price Regulation of Public Water Services and the Consequences of its Centralisation for Hungarian Municipalities

  • Krisztina F. Rozsnyai Eötvös Loránd University Budapest, Faculty of Law
  • András György Kovács University ELTE Budapest, Faculty of Law
Keywords: centralisation, price regulation, cost oriented price, local public services, Hungary

Abstract

The article demonstrates the role price regulation plays in local networked public services mainly focusing on the sector of public water utility services, but also touching on public waste management services. It investigates how and on what grounds these originally local public services became national public services. The article points out that centralisation of regulation, and in particular of price regulation without a simultaneous, well-considered opening of market cannot be effective, neither does it support the objectives of the Water Framework Directive. The article argues that these characteristics could already in the near future lead to severe failures of service provision necessitating further transformation of the sector.

References

Balogh, Zs. (2014) A környezetvédelem, köztisztaság problémái az önkormányzati rendeletek törvényességi vizsgálata során, Új Magyar Közigazgatás, 2, pp. 84-87.

Belényesi P. (2014) Regulation of Water Service sin EU - Recent Modifications in Hungary’s Regulatory Framework for Water Service Provision, European Networks Law And Regulation Quarterly, 2(1), pp. 17-28.

Belényesi, P. (2013a) Vízszolgáltatások hatékonyságának javítása a Vízkeretirányelv egyes rendelkezései és a szennyező fizet elv tükrében, available at: https://dea.lib.unideb.hu/dea/bitstream/handle/2437/181351/Belenyesi-ertekezes_titkositott.pdf?sequence=1&isAllowed=y (January 22, 2019).

Belényesi, P. (2013b) Árazási kérdések a vízszolgáltatások piacán. A magyar víziközmű-piac Anglia és Wales, valamint Franciaország gyakorlatának a tükrében. Verseny és Szabályozás, pp. 165-204. available at: http://econ.core.hu/file/download/vesz2013/viz.pdf (January 22, 2019).

European Commission (2000) Report on the Implementation of the Water Framework Directive (2000/60/EC) River Basin Management Plans {COM(2012) 670 final}.

Forgács, A. (2015) The Regulatory Powers of Agencies in the United States and the European Union, European Networks Law And Regulation Quarterly, 3(1), pp. 11-24.

Hoffman, I. & Rozsnyai K. (2015) The Supervision of Self-Government Bodies’ Regulations in Hungary, Lex Localis – Journal of Self Government, 13(3), pp. 485-502, https://doi.org/10.4335/13.3.485-502(2015).

Hoffman, I., Fazekas J. & Rozsnyai K. (2016) Concentrating or Centralising Public Services? The Changing Roles of the Hungarian Inter-municipal Associations in the last Decades, Lex localis – Journal of Local Self Government, 14(3), pp. 451-471, https://doi.org/10.4335/14.3.451-471(2016).

Horváth, M. T. & Péteri, G. (2012) Nem folyik az többé vissza. Az állam szerepének átalakulása a víziközmű-szolgáltatásban, Verseny és Szabályozás, pp. 177-200, available at: http://old.mtakti.hu/file/download/vesz2012/vizikozmu.pdf (January 22, 2019).

Kovács A. Gy. (2012) Piacszabályozás és jogorvoslat (Budapest: HVG-ORAC)

Kugler Gy.(2018) Mindenkit egyenlő eséllyel látunk el ívóvízzel?, Vízmű Panoráma, 6, pp. 2-7, available at: http://www.maviz.org/system/files/vizmu_panorama_-_2018-6_web.pdf (January 22, 2019).

Markó, Cs. (2015) Hulladékgazdálkodási dilemmák az Európai Unióban és Magyarországon: a hulladékgazdálkodás szerepe a fenntartható fejlődésben és a közbeszerzés szerepe a hulladékgazdálkodásban. In: Gyulai-Schmidt, A. (ed.) Közbeszerzések a fenntartható és innovatív fejlődés szolgálatában (Budapest: Pázmány Press), pp. 151-177.

Nagy, Cs. I. (2013) A tagállami árszabályozás keretei az európai unió jogában, különös tekintettel a liberalizált piacokra, Verseny és szabályozás, pp. 121-144, available at: http://econ.core.hu/file/download/vesz2013/liberalizalt.pdf (January 22, 2019).

National Academy of Science, Research Center for Ecology, Coordination Group of Water Science (2018) Water Research Study, MTA Ökológiai Kutatóközpont Víztudományi Koordinációs Csoport: A nemzeti víztudományi kutatási program kihívásai és feladatai [Challenges and tasks of the National Water Study Research Programme], https://mta.hu/data/dokumentumok/Viztudomanyi%20Program/NVKP_20180331.pdf (January 22, 2019).

Pump J. (2016) Hulladékkezelési közszolgáltatások szervezése, In: Horváth M. T. & Bartha, I. (eds.) Közszolgáltatások megszervezése és politikái: merre tartanak? (Budapest – Pécs: Dialóg Campus), pp. 115-192.

OECD (2016) Recommendation on Water Resource Management Policies (Paris: OECD), available at:: https://www.oecd-ilibrary.org/environment/pricing-water-resources-and-water-and-sanitation-services_9789264083608-en (January 22, 2019).

Rozsnyai, K. (2016) Hungary’s New Code on Administrative Court Procedures, Pázmány Law Review, 4, pp. 77-85, available at: https://jak.ppke.hu/uploads/articles/1003481/file/PLR_4_2016_beliv-126.pdf (January 22, 2019).

Szabó J. (2013) Állami támogatás és közszolgáltatási kötelezettség az európai unió belső piacán. Az általános gazdasági érdekű szolgáltatások szabályozásáról, Verseny és Szabályozás, pp. 56-117, available at: http://econ.core.hu/file/download/vesz2013/all_tam.pdf (January 22, 2019).

Századvég Institute (2018) A hazai vízközmű-szolgáltatás aktuális helyzete, 2018 július (Budapest: Századvég), available at: http://www.maviz.org/system/files/szazadveg_tanulmany_-_a_hazai_vizikozmu-szolgaltatas_aktualis_helyzete_2018_08_06.pdf (January 22, 2019).

Szilágyi, J. E. (2014) A magyar víziközmű-szolgáltatások és a Víz-keretirányelv költségmegtérülésének elve, Miskolci Jogi Szemle, 1, pp. 73-94, http://real.mtak.hu/28356/1/koltsegmegterules%20%26%20ECJ%20c%20525_12%20-%20szilagyije%202014.pdf (January 22, 2019).

The Commissioner of Fundamental Rights and the Deputy Commissioner for the Protection of the Interests of Coming Generations (2017) Joint report in the case AJB-815/2017, available at: https://www.ajbh.hu/documents/10180/2602747/K%C3%B6z%C3%B6s+jelent%C3%A9s+a+Z%C3%B6ld+H%C3%ADd+Kft.+m%C5%B1k%C3%B6d%C3%A9s%C3%A9nek+vizsg%C3%A1lat%C3%A1r%C3%B3l+815_2017/2c66e0f8-4584-9042-cdd6-fd9d7efd0d83?version=1.0&inheritRedirect=true (January 22, 2019).

Tönkő, A., Szilágyi, J. E. & Hegedűs J. (2016) Egy létfontosságú közszolgáltatás: víziközmű-szolgáltatás, In: Horváth M., T. & Bartha, I. (eds.) Közszolgáltatások megszervezése és politikái (Budapest – Pécs: Dialóg Campus), pp. 39-91.

Ungvári, G. & Koskovics, É. (2010) Áttekintés a magyar víziközmű-ágazatról, Verseny és szabályozás, pp. 305-328, available at: http://old.mtakti.hu/file/download/vesz2010/08_vizkozmu.pdf (January 22, 2019).

Published
2019-07-25
Section
Article