From Top to Down or Central to Local: Transformation of the Neighborhood Units as a Policy Tool of Presidential System in Turkey

  • Uğur Sadioğlu Hacettepe University, Department of Political Science and Public Administration
  • Eser Ergönül Hacettepe University, Department of Political Science and Public Administration
Keywords: Mukhtars, Metropolitan Municipality, Neighborhood Administration, Presidential System, Turkey

Abstract

In this study, neighborhood administration and mukhtarship which have grown in importance in recent years in Turkey are analyzed in light of the discussions on presidential system. President of the Republic paid great importance to the mukhtars during legislative efforts for presidential system and often hold meetings with the mukhtars. Discourses coming to forefront during these meetings imply the levels that mukhtarship and neighborhood administration will evolve. In this study, speeches of the President during meetings with mukhtars were subject to discourse analysis to draw conclusions. In addition, interviews were made with mukhtars from different provinces and the results of the research were supported by these findings. Mukhtarship can be regarded to have evolved as an important policy tool from top to down or central to local in Turkey which is on the edge of a new centralization process in particular.

References

Akdeniz, H. (2018) Mühür: Yerel Yönetimlerde Köy ve Mahalle Yönetimi (Ankara: İtalik Kitaplar).

Alada, A. B. (2008) Kentsel Yönetime Katılımda Mahalle, DOSYA-08: Yerel Yönetimlere Katılım, Bülten 64 (Aralık), Mimarlar Odası Ankara Şubesi Yayını, pp. 66- 70.

Arıkboğa, E. (1999) Yerel Yönetim Açısından Mahalle Muhtarlığına Bir Bakış, Çağdaş Yerel Yönetimler Dergisi, 8(3), pp. 103-125.

Behar, C. (2014) Bir Mahallenin Doğumu ve Ölümü (1494-2008) – Osmanlı İstanbulu’nda Kasap İlyas Mahallesi (İstanbul: Yapı Kredi Yayınları).

Bilgin, K. U., Gündüzöz, İ., Ömürgönülşen, U., Öktem, M. K., Sadioğlu, U. & Urhan, V. F. (2018a) Türkiye'de Mahalle Yönetimi (Ankara: İçişleri Bakanlığı).

Bilgin, K. U., Gündüzöz, İ., Ömürgönülşen, U., Öktem, M. K., Sadioğlu, U. & Urhan, V. F. (2018b) Türkiye'de Mahalle Yönetimi Araştırmaları (Ankara: İçişleri Bakanlığı).

Bulut, Y. (2001) Mahalle Muhtarlığı Üzerine Bir Araştırma, Çağdaş Yerel Yönetimler Dergisi, 10(3), pp. 32-51.

Çadırcı, M. (2011) Tanzimat Sürecinde Türkiye: Anadolu Kentleri (Ankara: İmge Kitabevi).

Ergenç, Ö. (2005) Osmanlı Şehrinde Esnaf Örgütlerinin Fizik Yapıya Etkileri, (Ed.) Vecdi Akyüz, İslam Geleneğinden Günümüze Şehir Hayatı ve Yerel Yönetimler Cilt I (Ankara: İlke Yayıncılık), pp. 415-426.

Eryılmaz, B. (1988) Türkiye’de Köy ve Mahalle Muhtarlıklarının Ortaya Çıkışı ve Gelişimi, Türk İdare Dergisi, 378, pp. 465-475.

Farrelly, H., Sullivan, H. (2010) Discourses of Democracy in Neighborhood Governance, Critical Policy Studies, 4(3), pp. 234-249.

Fu, Q. (2018) Bringing Urban Governance Back in: Neighborhood Conflicts and Depression, Social Science and Medicine, 196, pp. 1-9, https://doi.org/10.1016/j.socscimed.2017.10.035.

Güler, B. A. (2010) Türkiye’nin Yönetimi – Yapı – (Ankara: İmge Kitabevi).

Heper, M. (1987) Chapter I: Introduction, In: Heper,M. (ed.) Democracy and Local Government Istanbul in the 1980s, (Beverley: The Eothen Press), pp.1-9.

Heper, M. (1994) Bureaucracy in the Ottoman-Turkish Polity, In: Farazmand, A. (ed.) Handbook of Bureaucracy (New York: Marcel Dekker), pp. 659-671.

Kavruk, H. (2004) Köy ve Mahalle: Yerleşim ve Yönetim Birimi (İstanbul: Odak Yayınları).

Kavruk, H. (2018) Mahalle Yerleşimi ve Yönetimi (Ankara: Nobel Yayıncılık).

Keleş, R. (1998) Kentbilim Terimleri Sözlüğü (Ankara: İmge Kitabevi).

Keleş, R. (2016a) Yerinden Yönetim ve Siyaset (İstanbul: Cem Yayınevi).

Keleş, R. (2016b) Sempozyum Açılış Konuşması, In: Ömürgönülşen, U. & Sadioğlu, U. (ed.) 6360 Sayılı Kanunun Getirdiği Yeni Büyükşehir Modeli ve Uygulama Sonuçları, (Ankara: Hacettepe Üniversitesi Basımevi), pp. 19-33.

Lowndes, V. & Sullivan, H. (2008) How Low Can You Go? Rationales and Challenges for Neighbourhood Governance, Public Administration, 86(1), pp. 53-74.

Mumford, L. (1954) The Neighborhood and the Neighborhood Unit, Town Planning Review, 24(4), pp. 256-70.

Musso, Juliet A., Weare, C., Oztas, N. & Loges, W. E. (2006) Neighborhood Governance Reform and Networks of Community Power İn Los Angeles, The American Review of Public Administration, 36(1), pp. 79-97.

Neuman, G. L. (2013) Subsidiarity, in The Oxford Handbook of International Human Rights Law, Oxford Handbooks Online, https://doi.org/10.1093/law/9780199640133.003.00.16.

Oikonomou, G. (2018) Sub-State Mobilization in 'High Politics': The Role of Regional and Local Governance in the Implementation of the European Neighbourhood Policy, European Integration Studies, 12, pp. 19-31.

Ortaylı, İ. (2000) Tanzimat Devrinde Osmanlı Mahalli İdareleri (1840-1880) (Ankara: Türk Tarih Kurumu Basımevi).

Ömürgönülşen, U. & Sadioğlu, U. (2016) Neighborhood Administration in The New Metropolitan Municipality Model, In: Demirkaya, Y. (ed.) New Public Management in Turkey: Local Government Reform (New York: Routledge, CRC Press), pp. 447-470.

Park, R. E. & Burgess, E. W. (1967) The City–Suggestions for the Investigation of Human Behavior in the Urban Environment (Illinois: The University of Chicago Press).

Sadioğlu, U. (2018) Policy analysis in Turkey's central government: current practices and future challenges, In: Bakır, C. and Ertan, G. (eds.) Policy Analysis in Turkey (Bristol: Policy Press), pp.69-86.

Sputnik Turkey (2019) Bahçeli'nin yeni sistem önerisi Ak Parti'de kabul gördü, büyükşehirlerde muhtarlığın kaldırılması da gündemde, available at: https://tr.sputniknews.com/turkiye/201904071038654473-bahceli-mhp-ak-parti-ak-parti-buyuksehir-belediye-baskani-muhtar-secim/, (April 7, 2019).

Taylan, E. (1999) Mahalle Muhtarlığı ve Açıklamalı Kanunu (Ankara: Türk Belediyecilik Derneği Yayınları).

Wollmann, H. (2006) The Fall and Rise of the Local Community: A Comparative and Historical Perspective, Urban Studies, 43(8), pp. 1419-1438.

Yalçındağ, S. (1988) Yerel Yönetimler İçin Yeni Model Arayışları, Amme İdaresi Dergisi, 21(3), pp. 3-22.

Published
2019-07-25
Section
Article