Challenges of the Implementation of the European Charter of Local Self-Government in Polish Legislation

  • Joanna Radwanowicz-Wanczewska University of Bialystok, Faculty of Law
  • Dorota Dąbek Jagiellonian University in Kraków, Faculty of Law and Administration
Keywords: European Charter of Local Self-Government, municipality, district, local self-government, Poland

Abstract

Poland is one of the few countries to have ratified the European Charter of Local Self-Government in full and without reservations. The Polish approach is perceived as a positive example of a country’s response to the challenges resulting from recognizing local self-governments as institutions typical of a political system. This article presents the achievements of the Polish legislator in terms of the law of self-government, including a verification of the efficiency of these achievements in view of local self-governance practice. The degree of implementation of the Charter’s provision in the Polish legal system is also outlined. The article covers not only the issues related to a diagnosis of the current state of affairs, but also several specific proposals, guidelines, and suggestions in terms of improving the existing situation.

References

Bober J., Hausner J., Izdebski H., Lachiewicz W., Mazur S., Nelicki A., Nowotarski B., Puzyna S., Surówka K., Zachariasz I. & Zawicki M. (2013) Narastające dysfunkcje, zasadnicze dylematy, konieczne działania. Raport o stanie samorządności terytorialnej w Polsce (Kraków: MSAP UEK).

Dąbek, D. (2013) Samodzielność ustrojowa samorządu terytorialnego – idea a rzeczywistość, Chapter 4, In: Ćwiertniak, B. M. (ed.) Prawne problemy samorządu terytorialnego, vol. I (Sosnowiec: Oficyna Wydawnicza “Humanitas”), pp. 65–73.

Dąbek, D. (2015) W kierunku kodeksu samorządu terytorialnego – planowane zmiany dotyczące samodzielności prawotwórczej i sądowej kontroli samorządu, In: Ćwiklicki, M. (ed.), Sprawne Państwo. Systemowe zmiany w funkcjonowaniu polskiego samorządu terytorialnego (Kraków: MSAP UEK), pp. 67–80.

Dowgier, R. (2015) Zakres władztwa podatkowego gmin w prawie Rzeczypospolitej polskiej w świetle standardów wynikających z Europejskiej Karty Samorządu Lokalnego, in: Ofiarska, M. (ed.) Europejska Karta Samorządu Lokalnego a prawo samorządu terytorialnego (Szczecin: Uniwersytet Szczeciński. Wydział Prawa i Administracji), pp. 75–94.

Hausner, J. (2015) Kierunki reformowania polskiego samorządu terytorialnego, in: Kopyciński, P. (ed.), Sprawne Państwo. Propozycje zmian w funkcjonowaniu jednostek samorządu terytorialnego w Polsce (Kraków: MSAP UEK), p. 10.

Kieres, L. (2015) Europejska Karta Samorządu Lokalnego w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego, Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, 77(3), pp. 79–99.

Kisiel, W. (2015) Prawo o ustroju samorządu terytorialnego: założenia gruntownej reformy, In: Kopyciński, P. (ed.) Sprawne Państwo. Propozycje zmian w funkcjonowaniu jednostek samorządu terytorialnego w Polsce (Kraków: MSAP UEK), pp. 13–26.

Kisiel, W. (2015) Samodzielność organizacyjna jednostki samorządu lokalnego: założenia teoretyczne i proponowane przepisy, In: Ćwiklicki, M. (ed.) Sprawne Państwo. Systemowe zmiany w funkcjonowaniu polskiego samorządu terytorialnego (Kraków: MSAP UEK), pp. 9–48.

Niżnik-Dobosz, I. (2015) Z rozważań nad wpływem Europejskiej Karty Samorządu Lokalnego na proces tworzenia prawa samorządu terytorialnego w Polsce na przykładzie pojęcia samorządu terytorialnego oraz wspólnoty samorządowej i społeczności lokalnej, in: Ofiarska, M. (ed.), Europejska Karta Samorządu Lokalnego a prawo samorządu terytorialnego (Szczecin: Uniwersytet Szczeciński. Wydział Prawa i Administracji), pp. 323–344.

Ofiarski, Z. (2015) Standard z art. 9 ust. 3 Europejskiej Karty Samorządu Lokalnego jako wzorzec kontroli na przykładzie wybranych orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego, in: Ofiarska, M. (ed.) Europejska Karta Samorządu Lokalnego a prawo samorządu terytorialnego (Szczecin: Uniwersytet Szczeciński. Wydział Prawa i Administracji), pp. 383–403.

Szewc, T. (2009) Model samorządu terytorialnego a standardy europejskie (15 lat po ratyfikacji Europejskiej Karty Samorządu Lokalnego), In: Lutrzykowski, A. (ed.) Samorząd terytorialny, ale jaki? (Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek), p. 156.

Tetlak, P. (2013) Obowiązywanie, wykładnia oraz realizacja przepisów Europejskiej Karty Samorządu Lokalnego w polskim porządku prawnym, In: Korczak, J. (ed.) Województwo – region – regionalizacja 15 lat po reformie terytorialnej i administracyjnej (Wrocław: Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa), pp. 91–124.

Published
2018-10-23
Section
Article (Open Access)