The Challenges of the Implementation of the European Charter of Local Self-Government in Danish Legislation

English

  • Gerd Battrup University of South Denmark
Keywords: European Charter of Local Self-Government, decentralisation, municipal system, local government, Denmark

Abstract

It is a widespread assumption in Denmark, that the rights to local self-government, which are guaranteed by the Constitution of 1953, not only meet, but also goes beyond what is required by the European Charter of Local Self-Government. Although this is not entirely without reason, the assumption is incorrect. Based on a brief introduction to Danish local government and the Danish ratification of the Charter, the article outlines and discusses the criticisms raised by the Congress of Local and Regional Authorities of the Council of Europe in the most recent evaluation of Denmark’s compliance with the Charter.

References

Allain-Dupré, D. (2017) Decentralisation trends in OECD countries: a comparative perspective for Ukraine, Presentation (Paris: OECD).

Andersen, E. (1940) Administrativt Tilsyn med Kommunalforvaltningen: en Studie indenfor den offentlige Ret (Copenhagen: Gad).

Baldersheim, H. & Smith, E. (2011) Lokalt demokrati uten kommunalt selvstyre? (Oslo: Abstrakt Forlag).

Battrup, G. (2015) Strukturreformen, tilsynsreformen og den kommunale selvstyreret, In: Villadsen, S. (ed) Kommunerne i krydsild (Copenhagen: Nyt fra Samfundsvidenskaberne).

Battrup, G. (2005) Grundloven, kommunalreformen og regionerne (Aarhus: RETTID).

Battrup, G. (1992) Det kommunale selvstyre i retlig belysning (Copenhagen: Samfundslitteratur).

Boggero, G. (2017) Constitutional Principles of Local Self-Government in Europe (Leiden - Boston: Brill).

Christensen, D. & Holm, M. (2017) Markant flere offentligt ansatte med en lang videregående uddannelse (Copenhagen: DST Analyse).

Harder, E. (1994) Kommunalt selvstyre og statsligt tilsyn (Copenhagen: Jurist- og Økonomforbundets Forlag).

Harder, E. (1965) De kommunale opgaver: kommunalfuldmagten (Copenhagen: Juristforbundet).

Heide - Jørgensen, M. (1993) Den kommunale interesse: studier over kommunalrettens udvikling (Copenhagen: Gad).

Kolstrup, S. (1997) Velfærdsstatens rødder. Fra kommunesocialisme til folkepension, Skrifter udgivet af Selskabet til Forskning i Arbejderbevægelsens Historie, 38, p. 496.

Lidström, A. (2007) Exempel på konstitutionella regleringar, In: Den kommunala självstyrelsens grundlagsskydd, Expertgruppsrapport, Grundlagsutredningens rapport nr IX, SOU 2007:93, Stockholm (bilaga 3).

Stokstad, S. (2012) Kommunene og statsforvaltningen - selvstyre og underordning i særlovgivningen, In: Reitan, M. & Smith, E. (eds.) Det norske flernivådemokratiet (Oslo: Abstrakt Forlag), pp. 67-96.

Published
2018-10-23
Section
Article (Open Access)