Impact of European Union Cohesion Policy at Local Level (Rural Areas of Eastern Poland Case Study)

  • Adam Czudec University of Rzeszow, Faculty of Economics
  • Agnieszka Majka University of Rzeszow, Faculty of Economics
  • Dariusz Zając University of Rzeszow, Faculty of Economics
Keywords: local communities, rural areas, cohesion policy, sustainable development, Poland

Abstract

The objective of the article is to evaluate the significance of the European Union funds used by local governments of Eastern Poland to improve the cohesion of rural areas, measured by the dynamics of entrepreneurial development. This is illustrated by the level of their economic competitiveness and the pattern of demographic changes, considered as a measure of the residents’ quality of life. A significant positive interdependence between the scale of financial support from EU funds for rural local governments and the migration reduction from rural areas was confirmed. The study did not, contrary to assumed priorities of cohesion policy, reveal the significant impact of EU funds on improving the competitiveness of local economies, measured by the number of enterprises per 1000 inhabitants.

References

Alexandru, D.G. (2017) The role of local communities in the construction of the European territory: evidence from Romania, Lex Localis-Journal of Local Self Government, 15(3), pp. 605-624.

Balińska, A. (2015) Czynniki rozwoju terenów peryferyjnych Polski Wschodniej, Journal of Agribusiness and Rural Development, 2(36), pp. 153-160.

Bonfiglio, A. & Camaioni, B. & Coderoni, S. & Esposti, R. & Pagliacci, F. & Sotte, F. (2017) Are rural regions prioritizing knowledge transfer and innovation? Evidence from Rural Development Policy expenditure across the UE space, Journal of Rural Studies, 53, pp. 78-87.

Cloutier, S. & Pfeiffer, D. (2015) Sustainability Through Happiness: A Framework for Sustainable Development, Sustainable Development, 23, pp. 317-327.

Copus, C. & Steyvers K. (2017) Local leadership and local-self government: avoiding the abyss, Lex Localis-Journal of Local Self Government, 15(1), pp. 1-18.

Czudec, A. (2017) Fundusze europejskie a rozwój gospodarczy w skali lokalnej, Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy, 49(1/2017), pp. 35-47.

Czudec, A. & Kata, R. (2016) Processes of Regional Convergence in Poland in the Context of the European Union Funds, Lex Localis - Journal of Local Self Government, 14(4), pp. 715-737.

Diez, M. A. & Izquierdo, B. & Malagon, E. (2016) Increasing the Use of Evaluation Through Participation: The experience of a rural sustainable development plan evaluation, Environmental Policy and Governance, 26, pp. 366-376.

Dominguez-Torreiro, M. & Solino, M. (2015) Measuring social preferences for rural development in Southern Europe, International Journal of Environmental Research, 9(1), pp. 27-34.

Grosse, T.G. (2007) Wybrane koncepcje teoretyczne i doświadczenia praktyczne dotyczące rozwoju regionów peryferyjnych, In: Ministerstwo Rozwoju Regionalnego (ed.) Ekspertyzy do Strategii Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Polski Wschodniej do roku 2020, Vol. I. (Warszawa: Ministerstwo Rozwoju Regionalnego), pp. 119–134.

Hamryszczak, A. (2016) Konieczność efektywnego zainwestowania przez jednostki samorządu terytorialnego funduszu UE w perspektywie finansowej 2014–2020, In Kondycja finansowa jednostek samorządu terytorialnego a możliwości wynikające z perspektywy finansowej 2014–2020. Materiały konferencyjne. Regionalna Izba Obrachunkowa w Rzeszowie, Wydział Ekonomii Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów, pp. 19-21.

Heley, J. & Jones, L. (2012) Relational rural: Some thoughts on relating things and theory in rural studies, Journal of Rural Studies, 28, pp. 208-217.

Holden, E. & Linnerud, K. & Banister D. (2017) The Imperatives of Sustainable Development, Sustainable Development, 25, pp. 213-226.

Kisiel, R. & Zakrzewska K. (2013) Kierunki wykorzystania środków z wybranych funduszy Wspólnej Polityki Rolnej przez rolników z województwa mazowieckiego, Polish Journal of Agronomy, 14, pp. 37-44.

Lambregts, B. & Janssen-Jansen, L. & Haran, N. (2008) Effective governance for competitive region in Europe: the difficult case of the Randstad, GeoJournal, 72, pp. 45-57.

Lugo-Morin, D.R. (2016) Dynamics of Rural Communities Under Climate Change, Sustainable Development, 24, pp. 345-356.

Meador, J. E. & Skerratt, S. (2017) On a unified theory of development: New institutional economics and the charismatic leader, Journal of Rural Studies, 53, pp. 144-155.

Menconi, M. & Grohmann, D. & Mancinelli, C. (2017) European farmers and participatory rural appraisal: A systematic literature review on experiences to optimize rural development, Land Use Policy, 60, pp. 1-11.

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego (2011) Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej. Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007–2013 (Warszawa: Ministerstwo Rozwoju Regionalnego).

Morphet, J. (2017) Sub-regional strategic spatial planning: the use of statecraft and scale craft in delivering the English model, Town Planning Review, 88(6), pp. 665-683.

Neumeier, S. (2017) Social innovation in rural development: identifying the key factors of success, The Geografical Journal, 183(1), pp. 34-46.

Perek, A. & Zawojska, A. (2011) Fundusze unijne jako źródło finansowania inwestycji na obszarach wiejskich na przykładzie gmin powiatu tomaszowskiego w latach 2005-2009, Roczniki Nauk Rolniczych, Seria G. T., 98(3), pp. 126-139.

Polverari, L. & Bachtler, J. (2005) The contribution of European Structural Funds to territorial cohesion, Town Planning Review, 76(1), pp. 29-43.

Pondel, H. (2017) European Union Funds as a tool for creating new functions of rural areas, as illustrated by the example of RDP, Journal of Agribusiness and Rural Development, 2(44), pp. 435-443.

Rotaru, A. & Pop, J. & Vatca, S. & Bunea, A. & Andronie, L. & Vatsa, A. (2017) Research on the Degree of Rural Development Using Statistical Indicators, ProEnvironment, 10, pp. 255-260.

Rowiński, J. (eds.) (2010) Wpływ funduszy współfinansowanych ze środków UE na rozwój rolnictwa i regionów wiejskich. Raport końcowy. Raport Programu Wieloletniego 2005-2009 (Warszawa: IERiGŻ-PIB).

Sangchini, E. K. & Nalivan, O.A. & Tahmasebipour, N. (2017) Aplication of TOPSIS method in evaluation and prioritization of social stability in rural areas (Case Study: Zidasht Basin), Journal of Applied Sciences and Enviromnental Management, 21(1), pp. 49-56.

Wasilewski, A. (eds.) (2012) Wspieranie rozwoju przedsiębiorczości na obszarach wiejskich w ramach Wspólnej Polityki Rolnej 2020. Raport Programu Wieloletniego 2011-2014 (Warszawa: IERiGŻ-PIB).

Wilkin, J. (2007) Obszary wiejskie w warunkach dynamizacji zmian strukturalnych, In: Ekspertyzy do Strategii Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Polski Wschodniej do roku 2020, Vol. I. Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa, pp. 593-616.

Published
2018-10-23
Section
Article