Determinants of Creative Capital Development at a Local Level: Case Study Municipalities of Podkarpackie, Poland

  • Katarzyna Szara University of Rzeszów, Faculty of Economics
Keywords: Creative class, creative capital, community, factors, Poland

Abstract

Although it is highly controversial, the concept proposed by R. Florida has an interesting and important feature, visible from a time perspective. Indeed, the theory of creative class started research into economic development based on creativity. Generally, there are no empirical studies focusing on these issues at the local level. The present study is an attempt to identify determinants of local development and to assess municipalities from the viewpoint of creative capital engagement. To achieve this the study analysed opinions acquired from representatives of municipal offices and representatives of local populations across Podkarpackie, one of the 16 regions of Poland. The findings show that municipalities of the Podkarpackie Region vary in terms of determinants for creative capital development.

References

Agreon (2012) Analiza potencjalnych sektorów kreatywnych Mazowsza – wskazanie 5 najważniejszych sektorów/branż w aspekcie budowania inicjatyw klastrowych. Raport z badań, UM woj. Mazowieckiego (Warsaw: Agreon Polska).

Andersen, V .K., Bugge, M. M., Hansen, K. H., Isaksen A. & Raunio M. (2010) One Size Fits All? Applying the Creative Class Thesis onto a Nordic Context, European Planning Studies, 18(10), pp. 1591–1609.

Bjorn, A. & Hogni K.H. (2009) Knowledge Bases, Talents, and Contexts: On the Usefulness of the Creative Class Approach in Sweden, Economic Geography, 85(4), pp:425–442, https://doi.org/10.1111/j.1944-8287.2009.01051.x.

Blakely, E. J. (1989) Planing Local Economic Decelopment. Theory and Practice (London – New Delhi : Sage Publication).

Blaug, M. (1994) Teoria ekonomii. Ujęcie retrospektywne (Warsaw: PWN).

Boren, T. & Young C., (2013) Getting Creative with the ‘Creative City’?, Towards New Perspectives on Creativity in Urban Policy, International Journal of Urban and Regional Research, 37(5), pp. 1799–1815, https://doi.org/10.1111/ j.1468-2427.2012.01132.x

Boschma, R. A. & Fritsch, M. (2009) Creative Class and Regional Growth: Empirical Evidence from Seven European Countries, Economic Geography, 85, pp.391–423.

Brilman, J. (2002) Nowoczesne koncepcje i metody zarządzania (Warszawa: PWE).

Caves, R. E. (2000) Creative industries: Contacts between art and commerce (Cambridge, MA: Harvard Univ. Press).

Chądzyński, J., Nowakowska, A. & Przygodzki, Z. (2012) Region i jego rozwój w warunkach globalizacji (Warsaw: CeDeWu).

Chell, E. (2001) Entrepreneurship: globalization, innovation and development (London: Thomson Learning). OECD (2001) Territorial Review. Competitive Cities in the Global Economy (Paris: OECD Publishing), https://doi.org/10.1787/9789264189713-en .

Cunningham S. D. & Higgs, P. L. (2008) Creative industries mapping: where have we come from and where are we going?, Creative Industries Journal, 1(1), pp. 7-30.

Curried, E. (2007) The Warhol Economy: How Fashion, Art., and Music Drive New York (New Jersey City_Publisheb by Princton University).

Deakins, D. & Freel, M. (2006) Entrepreneurship and small firms (London: McGraw-Hill Education).

Donegan, M., Drucker, J., Goldstain, H., Lowe, N. & Malizia, E. (2008) Which Indicators Explain Metropolitan Economic Performance Best? Traditional or Creative Class, 74, pp.180 – 195.

Drozdowski, R., Zakrzewska, A., Puchalska, K., Morchat, M. & Mroczkowska, D. (2010) Wspieranie postaw proinnowacyjnych przez wzmacnianie kreatywności jednostki (Warsaw: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości).

ESSnet (2012) ESSnet – Culture, European Statistical System Network on Culture, Final Report 2012, available at: http://ec.europa.eu/culture/library/reports/ess-net-report_en.pdf (November 13, 2014).

Florida, R., Mellender, Ch. & Stolarick, K. (2016) Creativity and prosperity. The Global Creativity Index (Toronto: Martin Prosperity Institute), available at: http://martinprosperity.org/media/Global-Creativity-Index-2010_Reissued.pdf (June 12, 2016).

Florida, R. (2010) Narodziny klasy kreatywnej (Warsaw: Narodowe Centrum Kultury)

Florida, R. (2004) The Rise of the Creative Class (New York: Basic Book).

Florida, R. (2012) More Losers Than Winners in America's New Economic Geography. The Atlantic Cites: Place Matters, available at: http://www.theatlanticcities.com/jobs-andeconomy/ 2013/01/more-losers-winners-americas-new-economic-geography/4465/# (March 8, 2016).

Glaeser, E. (2004) Book Review of Florida's The Rise of the Creative Class', available at: http://post.economics.harvard.edu/faculty/glaeser/papers.html, (September 10, , 2013).

Gorzelak, G. (2009) The City as an Object of Economic Resarch, from City – Market to City a Global System, Studia Regionalne i Lokalne, Special issue, pp. 5 -22

Grochowski, M. (2010) Sektor kreatywny w Warszawie. Potencjał i warunki rozwoju, (Warsaw: Urząd Miasta Warszawy), available at: http://nck.pl/media/study/creative_metropoles_sektor_kreatywny_w_warszawie.pdf (September 12, 2013).

GUS Ludnosć. Stan I struktura demograficzno – społeczna (2013) (Warsawa: Zakład Wydawnictw Statsytycznych) available at: http://www.stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/gus/PUBL_rs_rocznik_stat_wojew_2010.pdf (December 4, 2015).

Gwóźdź, A. (ed.) (2010) Od przemysłów kultury do kreatywnej gospodarki (Warsaw: Narodowe Centrum Kultury).

Hansen, H. K. & Neidomysl, T. (2009) Migration of the Creative Class: Evidence from Sweden, Journal of Economic Geography, 9(2), pp. 191–206.

Harris, C., Collins, M. & Check, D. (2013) America’s Creative Economy. A study of Recent Conceptions, Definitions and Approaches to Measurement across the USA (Oklahoma City: National Creativity Network).

Hatcher, W., Oyer, M. & Gallardo, R. (2011) The Creative Class and Economic Development as Practiced in the Rural U.S. South: An Exploratory Survey of Economic Development Professionals, The Review of Regional Studies, 41/ 2011, pp. 139 – 159.

Hui, D., Chung – Hung, N. G. & Mok, P. (2004) A Study on Creativity Index (Hong Kong: The Hong Kong Special Administrative Region Government, Home Affairs Bureau.|), available at: http:www.cnel.gov.pt/document/creativity_index_hong_kong (December 10, 2014).

Klincewicz K. (ed.) (2012) Klasa kreatywna w Polsce. Technologia, talent i tolerancja jako źródła rozwoju regionalnego (Warsaw: Wyd. Uniwersytetu Warszawskiego).

Kloudova, J. & Chwaszcz, O. (2013) Komparace kreativniho potencialu regionu v Ceske a Slovenske republice ve vztahu k vybranym makroekonomickym indikatorum, Regional Studia, 2, pp. 13-23, available at: https://www.vse.cz/polek/download.php?jnl=rst&pdf=81.pdf (January 22, 2015).

Kludowa, J. (ed.) (2010) Krieativni ekonomika. Trendy, vyzvy, prilezitosti (Prague: GRADA), available at: https://www.kosmas.cz/...ekonomika/.../kreativni-ekonomika-auto (January 22, 2015).

Kot, S. M., Jakubowski, J. & Sokołowski, A. (2011) Statystika Wyd. II (Warsaw: Difin).

Krätke, S. (2010) Creative Cities’ and the Rise of the Dealer Class: A Critique of Richard Florida's Approach to Urban Theory, International Journal of Urban and Regional Research, 34(4), pp. 835-853, https://doi.org/10.1111/j.1468-2427.2010.00939.x .

Landry, Ch. (1995) The Creative CityIndex:Mrasuring the creative pulse of your city, available at: www.charleslandry.com (December 8, 2014).

Landry, Ch. & Bianchini, F. (1995) The creative city (London: Demos), available at: www.demos.co.uk/files/thecreativecity.pdf (December 8, 2014).

Landry, Ch. (2013) Kreatywne miasto (Warsaw: Narodowe Centrum Kultury).

Landry, Ch. (2008) The City. A toolkit for Urban Innovators (London: Earthscan).

Majer, A. (2014) Odrodzenie miast (Łódź – Warsaw: Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego i Wyd. Naukowe Scholar).

Heffner, K. (ed.) (2005) Małe miasta a rozwój lokalny, Prace Naukowe AE w Katowicach (Katowice: Wyd. AE).

Markusen, A. (2006) Urban development and the politics of the creative class: Evidence from the study of artists, Environment and Planning A: Economy and Space, 38(1), pp. 1921 - 1940, https://doi.org/10.1068/a38179.

Marr S. A. (2011) Analiza potrzeb innowacyjnych przedsiębiorstw ze szczególnym uwzględnieniem sektora MSP w woj. podkarpackim (Mielec: Urząd Marszałkowski Woj. Podkarpackiego).

Martin – Brelot, H., Grossetti, M., Eckert, D., Gritsal, O. & Kovacs, Z. (2010) The Spatial Mobility of the Creative Class, A, European Perspective, International Journal of Urban and Regiolnal Reasarch, 34(4) 2010, pp. 854 – 870.

Matusiak, M. (2009) Potencjał gospodarczy, innowacyjny i kreatywny wybranych metropolii europejskich, in: Klasik, A. (ed.) Kreatywne miasta i aglomeracje, Pr. Naukowe AE w Katowicach (Katowice: Wyd. AE).

Strahl, D. (ed.) (2006) Metody oceny rozwoju regionalnego (Wrocław: Wyd. AE we Wrocławiu).

Montgomery, J. (2005) Beware ‘the Creative Class’. Creativity and Wealth Creation Revisited, Local Economy, 20(4), pp. 337 – 343.

Natan, M. (2015) After Florida: Towards an economics of diversity, European Urban and Regional Studies, 22(1), pp. 3- 19.

Eurobarometr (2003) New Europeans and Culture, Raport on tehe State of Cultural Cooperation in Europe (Brussels: EU Commission.

Niedzielski, P. & Rychlik, K. (2006) Innowacje i kreatywność (Szczecin: Wyd. Uniwersytetu Szczecińskiego).

Obrębski, M. (2002) Rozwój regionalny – identyfikacja, pomiar i ocena, in: Brol R. (ed.) Gospodarka lokalna w teorii i praktyce. Prace Naukowe AE we Wrocławiu nr 939 (Wrocław: Wyd. AE we Wrocławiu).

Peck, J. (2005) Struggling with the creative class, International Journal of Urban and Regional Research, 29(4), pp. 740-770.

Pięta-Kanurska, M., (2013) Budowanie lokalnego kapitału kreatywności w metropolii (na przykładzie Wrocławia Nadodrze), Biblioteka Regionalisty, 13, pp. 155-165.

Podogrodzka, M. (2013) Kapitał kreatywny a rozwój gospodarczy regionu w Polsce, Studia Ekonomiczne, 3, pp. 423-425.

Pratt, A. C. (2008) Creative Cities: The Cultural Industries and the Creative Class, Geofrafiska Annaler, 90, pp. 107 – 117, available at: https://doi.org/10.1111/j.1468-0467.2008.00281.x http://eprinrs.lse.ac.uk.

Proctor, T. (2002) Twórcze rozwiązywanie problemów (Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne).

Rausch, S. & Negry, C. (2006) Does the Creative Engine Run? A Consideration of the Effect of Creative Class on Economic Strength and Growth, Journal of Urban Affairs, 28, pp. 473 – 489.

Rada Ministrów, (2000) Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 lipca 2000 r. w sprawie wprowadzenia Nomenklatury Jednostek Terytorialnych do Celów Statystycznych (NTS) (Dz.U. z 2000 r., nr 58, poz. 685) (Warsaw: Prezes Rady Ministrów).

Schnook, F. P. (2014) Creative class theory, methodology and policy implications, in: Wiktor – Mach D. & Radwański P. (eds.) The idea of Creative city. The urban policy debate, Cracow 17 – 18 October 2013 (Kocani: European Scientific Institute, ESI), pp. 27 – 40.

Schumpeter, J. (1960) Teoria rozwoju gospodarczego (Warsaw: PWN).

Smętowski, M. (2002) Spatial scope of regional economic growth in Central and Eastern Counteries, GRINCOH Working paper Series, Paper No. 6.02.2002, available at: www.grincoh.eu/working-papers?get (Januar 6, 2015)

Szara, K. (2014) Czynniki warunkujące rozwój kapitału kreatywnego w regionach Ukrainy, in: Hudzikowski, M. & Zapałowski, A. (eds.) Studia wschodnie Polityka – Gospodarka - Biznes, red. (Częstochowa: Instytut Geopolityki, Częstochowa), pp.77-117.

Throsby, D. (2001) Economic and Culture (Cambridge: Cambridge University).

Thulemark, M., Hauge, A. (2014) Creativity in the recreational industry. Re-conceptualization of the Creative Class theory in a tourism-dominated rural area., Scandinavian Journal of Public Administration, 18(1), pp. 87-105.

Towse, R. (2011) Ekonomia kultury. Kompendium (Warszawa: Narodowe Centrum Kultury).

UNESCO (1996) Our Creative Diversity, Raport of UN/UNESCO World Commission an Culture and Development (Paris: UNESCO), avalible https://doi.org/10.1177/1329878x9708500132 .

Ulrike, G. (2016) Creative Class Culture (Toronto: John Wiley & Sons).

UNCTAD (2008) Creative Economy Report, (2008) (Geneva: UNCTAD), available at: http://unctad.org/es/Docs/ditc20082cer_en.pdf (Januar 6, 2015).

Zarzad Wojewodztwa Podkarpackiego (2015) Obszary funkcjonowania w województwie podkarpackim, Zarząd Województwa Podkarpackiego, Podkarpackie Biuro Planowania Przestrzennego w Rzeszowie, Załącznik do Uchwały nr 86/1977/15 Zarządu Województwa Podkarpackiego z dnia 25 sierpnia 2015 (Podkarpacie: Woj. Podkarpacki), available at: http://www.bip.podkarpackie.pl/attachments/article/2159/OFWP_PBPP_082015.pdf (June 29, 2016).

Published
2018-07-30
Section
Article